Gå direkt till textinnehållet

Hur räknas föräldralön fram enligt avtalet?

FRÅGA FÖRBUNDET Vad menas med månadslön när föräldralön genom kollektivavtalet ska beräknas? Ska tillägg räknas in?

Föräldralön kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan under en viss tid. Reglerna för när man har kvalificerat sig till ersättningen och för hur många månader man kan få föräldralön skiljer sig mellan de olika avtalen men gemensamt är att din månadslön ligger till grund för beräkningen. I begreppet månadslön ingår den fasta månadslönen inklusive fasta lönetillägg. Även provision, tantiem eller bonus som tjänas in under ledigheten utan direkt samband med medarbetarens personliga insats ska räknas med liksom om man har garanterad minimiprovision eller liknande.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos