Gå direkt till textinnehållet

SN klandras av PON för intervju med ungdomar

Södermanlands Nyheter anmäldes av två ungdomar för att ha publicerat uttalanden från dem mot deras vilja. Pressens opinionsnämnd klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Södermanlands Nyheter publicerade en artikel med huvudrubriken "Kondomen ratas när unga ska ha samlag". I anslutning publicerade tidningen intervjuer med några elever på en skola och frågade "Varför tror ni ungdomar skippar kondom?" Bland de svarande fanns två 18-åriga kvinnor som anmälde tidningen och anförde att de hade sagt till reportern och fotografen att de inte ville figurera i tidningen. De tyckte att deras generella uttalanden hade förvanskats så att det verkade som om det handlade om dem själva.

Södermanlands Nyheter skriver i sitt yttrande till PON bland annat att den försäkrat sig om att kvinnorna var myndiga och att de var medvetna om att det handlade om en intervju. Frågan handlade inte heller om personliga erfarenheter och SN tycker inte att kvinnornas svar framstår som sådana.

Pressombudsmannen skriver att POs uppgift inte är att bedöma sakligheten i publiceringen utan om det uppstått en publicitetsskada. "Rent språkligt är det möjligt att uppfatta de anmälda citaten som generella uttalanden. Men de kan också tolkas som uttryck för personliga erfarenheter, vilket uppenbarligen många i deras omgivning gjort." PO anser att tidningen inte varit tillräckligt återhållsam och att en publicitetsskada uppstått, som inte kan motiveras av allmänintresset. PON delar POs bedömning.

 

Fler avsnitt
Fler videos