Gå direkt till textinnehållet

Smarta mobiler löfte och hot för medierna

Möjligheterna i den nya generationens smarta mobiler har visat sig vara ett tveeggat svärd för mediebranschen.(Foto: iQoncept/Fotolia.com)

Många pekar ut den nya generationens mobiler, med funktionalitet liknande Iphone, som en ny och betydelsefull marknad för mediebranschen. Men enligt en rapport från franska teleoperatören Orange, som refereras i Media Guardian, motsvaras de antal konsumenter som läser mer på mobilen nästan exakt av en lika stor nedgång i det antal som köper pappersprodukter.

Undersökningen från Orange visade att 14 procent av dem som läser internet på sina mobiler säger att de som en konsekvens av detta också läser färre tidningar. Men glädjande för pressen var dock att 13 procent av de svarande också sade att de tar större del av tidningssajter på nätet sedan de skaffade en smartphone. 16 procent av de som svarade sade sig också läsa färre tidskrifter på papper, men detta motsvarades inte av att de besökte tidskrifternas hemsidor på nätet.

Undersökningen visade också att en av dem som drar mest nytta av utvecklingen mot smarta mobiler är TV-branschen. 14 procent av de svarande sade sig titta mer på TV genom att ta del av videor på mobila enheter.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos