Gå direkt till textinnehållet

Skiljenämnd måste avgöra SJF och TU kan inte enas om textbyte

En tvist om fritt utbyte av material mellan Vestmanlands Läns Tidning och de tidningar som ingår i VLT-koncernens bolag Ingress Media ska avgöras av en särskild nämnd.Det är första gången som en tvist mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna avgörs på det sättet.

En tvist om fritt utbyte av material mellan Vestmanlands Läns Tidning och de tidningar som ingår i VLT-koncernens bolag Ingress Media ska avgöras av en särskild nämnd.

Det är första gången som en tvist mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna avgörs på det sättet.

I koncernbolaget VLT AB ingår bland annat dotterbolagen Vestmanlands Läns Tidning AB och Ingress Media AB. Inom Ingress Media AB finns femdagarstidningen Bärgslagsbladet med avläggaren Arboga Tidning samt tredagarstidningarna Sala Allehanda, Fagersta-Posten och Avesta Tidning.

Tvisten, som pågått under flera år, handlar om att VLT fritt vill utbyta material med de fem lokaltidningarna.

De lokala klubbarna har hela tiden sagt nej till kravet.

— Det är både en stor upphovsrättslig fråga och en fråga om mångfald, säger Ann Lystedt, klubbordförande på VLT.

Klubbarna ser företagets förslag om textutbyte som ett slag mot mångfalden.

— Det är den viktigaste anledningen till att vi säger nej, säger Helena Wahlstedt, klubbordförande på Bärgslagsbladet.

— Koncernbolaget VLT AB har ett mycket starkt ägarförhållande i Västmanland, berättar Ann Lystedt. De dominerar inte bara tidningsmarknaden utan är också involverade i TV4 Bergslagen och ägare av en radiostation. Då är det viktigt att det finns en mångfald röster och att de mindre tidningarna får behålla sin särart.

I början av 1990-talet lade VLT ner alla utom en av sina lokalredaktioner. Ett tveksamt beslut, enligt VLTs huvudredaktör Anders Ahlberg som säger att VLT är en länstidning som har ambitionen att vara regional.

— Att bygga upp ett nytt nät av lokalredaktioner skulle kosta oerhörda pengar. I dag är VLT inte tillräckligt bra på att redovisa vad som händer i länet. Genom att samarbeta med våra mindre syskontidningar skulle vi ge bättre service åt våra läsare.

Han ser stora fördelar för de mindre tidningarna.

— Den stora risken mot mångfalden är att de mindre tidningarna försvinner. Våra syskontidningar har haft det kämpigt ekonomiskt de senaste åren. Genom ett samarbete kan de ägna större kraft åt det viktiga lokala materialet och få hjälp av VLT med bevakningen av länsmyndigheterna.

Ann Lystedt ser istället praktiska problem med ett genomfört textutbyte.

— VLT ska bevaka övergripande myndigheter, som till exempel landsting och åklagarmyndighet. Men ska det materialet publiceras i de andra tidningarna måste det ändå vinklas om lokalt.

Flera av tidningarna utkommer inte varje dag. Klubbarna ser en fara i att VLT ska lägga beslag på deras scoop.

— Den journalistiska drivkraften kommer att avtrubbas om medarbetarna måste släppa ifrån sig nyheter till VLT innan deras egna tidningar publicerat dem. Dessutom går tidningarnas själ förlorad om samma material publiceras i alla tidningarna.

Anders Ahlberg håller inte med.

— Det handlar om ett samarbete under klart definierade former. Utgångspunkten är att vi ska stärka, inte gröpa ur, tidningarna. Jag ser ingen allmän sjö framför mig som man bara kan gå och fiska ur hur som helst. Klart att den egna tidningen ska komma i första hand.

Frågan om ersättning till journalisterna för textutbytet har helt kommit i skymundan i den långa tvisten.

— Men jag tycker att företagen gott kan betala om de ska vidareutnyttja vårt material, säger Ann Lystedt.

Efter de lokala förhandlingarna fördes frågan vidare centralt där också Journalistförbundet sade nej till kraven.

I avtalet står att om man inte kan komma överens i central förhandling ska frågan avgöras av en särskild nämnd om någon av parterna begär det. Det har TU och företagen gjort.

I slutet av nästa vecka samlas nämnden till huvudförhandling.

SJF har utsett journalistikprofessor Stig Hadenius och TUs ledamot är förre landshövdingen och justitiekanslern Ingvar Gullnäs.

Till gemensam ordförande har förre justitierådet Jan Ljungar utsetts.

Fler avsnitt
Fler videos