Gå direkt till textinnehållet

SJF och PK lämnades utanför

Utgivarna vill skapa ett nytt medieetiskt system och har tagit fram förslaget tillsammans med Journalistförbundet och Publicistklubben (PK). Men när det nu är dags att presentera förslaget valde Utgivarna att lägga fram allt själva. ”Vad vi har för medieetiskt system i Sverige är inte bara en fråga för Utgivarna”, säger Björn Häger, ordförande i Publicistklubben.

Som Journalisten berättat tidigare i dag presenterar Utgivarna nu sin begäran att regeringen utreder villkoren i SVTs, SRs, URs och TV4s sändningstillstånd. Vilket betyder ett första steg för ett nytt medieetiskt system där även public service och TV4 skulle ingå. Det här är ett förslag som Utgivarna tagit fram under en lång tid tillsammans med både Journalistförbundet och Publicistklubben.

Men när det läggs fram i dag valde man ändå att utesluta Journalistförbundet och PK.

– Vi har varit med och arbetat fram förslaget så vi står bakom det i sak. Sen har Utgivarna valt att lägga fram det själva, och både Journalistförbundet och PK har uttryckt en viss irritation över detta. Det här hade varit mycket tyngre och snyggare om alla vi stått bakom det officiellt, säger Björn Häger.

Annons Annons

Varför Utgivarna valt att utesluta Journalistförbundet och PK i det här läget vet han inte. Men Björn Häger tror att alla tre kommer samarbeta igen – när och om det blir dags att utforma det nya systemet rent praktiskt.  

– De menar att lagändringarna som föreslås berör dem. Men det här handlar också om att markera att det nya systemet är till för alla, vad vi har för medieetik i Sverige är inte bara en fråga för Utgivarna. Vi är dock positiva framåt och när det är dags att ta fram systemet ska vi vara med, säger Häger.

Även Journalistförbundet ville att Pressens samarbetsnämnd skulle fått skriva under det här förslaget.

– Vi ställer oss bakom tanken att uppvakta de som äger frågan kring lagstiftning. Så vi har ingenting att anmärka på det. Däremot hade det varit ännu tydligare att vi står bakom det här om hela Pressens samarbetsnämnd skrivit under, vilket vi kanske hade hoppats på att vi skulle kunna göra, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Jeanette Gustafssdotter är VD på Utgivarna tycker att Journalistförbundet och PK ska skicka in en egen skrivelse:

– Vi vill gärna att de ska skicka in en egen skrivelse. Det här beslutet togs av en enig styrelse hos oss och flertalet av våra styrelseledarmoter sitter inte i Pressens samarbetsnämnd. Sen är det här ju en juridisk framställan som gäller public service och TV4-gruppen, säger hon.

Även om det rent juridisk gäller public service och TV4 är väl vilken medieetik man har inte bara en fråga för Utgivarna?

– Nej, det har vi inte heller sagt. Vi har haft arbetsgrupp där både Journalistförbundet  och Publicistklubben funnits med så självklart är det så, säger Gustafsdottet.

Trots att man uteslöt de andra när det var klart vill Utgivarna samarbeta igen när det nya systemet ska utformas.

– Min uppfattning är att vi har samma syn på det gemensamma målet, att skapa ett gemensamt system med hög kvalité som möter allmänheten, säger Jeanette Gustafsdotter.

Fler avsnitt
Fler videos