Gå direkt till textinnehållet

Siren vann tvist mot länsstyrelser

Nyhetsbyrån Siren vann två tvister mot länsstyrelserna i Gävleborg och Jämtland om rätten att få ta del av beslut, rapporter och andra handlingar från myndigheternas verksamhet.

Kammarrätten i Sundsvall anser inte att länsstyrelserna kan neka Siren handlingarna med hänvisning till att de finns i olika diariesystem och att det krävs mycket jobb för att hitta dem.

Tidigare har kammarrätten i Jönköping dömt i Sirens favör i ett liknande mål, medan kammarrätten i Göteborg avslog Sirens överklagande om att få ta del av handlingar från Länsstyrelsen i Örebro län.

Fler avsnitt
Fler videos