Gå direkt till textinnehållet

Siren får rätt mot miljönämnd

Regeringsrätten slår fast att en journalist på nyhetsbyrån Siren har rätt att få ut rapporter om inspektioner av Stockholmskrogar från Miljö- och hälsovårdsnämnden.

Därmed avslutas en utdragen process som vandrat upp till högsta instans.

Miljö- och hälsovårdsnämnden nekade journalisten att få ut rapporterna. Man hänvisade till att huvudregeln i de aktuella sekretessbestämmelserna är att sekretess ska råda om det kan antas att företag kan skadas ifall handlingarna lämnas ut. Nämnden ansåg inte att allmänintresset i det här fallet inte var så starkt att en undantagsregel kunde tillämpas.

Kammarrätten gjorde en annan bedömning. Rätten påpekar att uppgifter om missförhållanden som uppdagats vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen i regel är av sådant allmänt intresse att handlingarna bör lämnas ut trots att företag riskerar att skadas.

Annons Annons

Regeringsrätten tillbakavisar Miljö- och hälsovårdsnämndens överklagande och fastställer kammarrättens beslut. Sirens journalist har rätt att få ut rapporterna om krogarna.

Fler avsnitt
Fler videos