Gå direkt till textinnehållet

Sekretess på djurtransporter

En journalist på SR Skaraborg nekas uppgifter om djurtransporter från Livsmedelsverket. Orsaken är att uppgifter om bristfälligt djurskydd antas medföra skada för näringsidkare.

Journalisten begärde att få ut uppgifter från Livsmedelsverket om vilka näringsidkare som utfört vissa djurtransporter. I sin begäran uppger journalisten att spårbarhet är ett ledord i Livsmedelsverkets verksamhet, och att det är viktigt att det ska kunna granskas utifrån.

Livsmedelsverket anser att sekretess ska gälla för uppgifter om djurtransporter, eftersom uppgift om bristfälligt djurskydd är ett affärs- och driftförhållande ”vars röjande kan antas medföra skada genom bl.a. konkurrensnackdel för den som uppgifterna berör”.

Kammarrätten i Stockholm instämmer i Livsmedelsverkets bedömning och avslår därför journalistens överklagande av Livsmedelsverkets beslut.

Fler videos
Fler avsnitt