Gå direkt till textinnehållet

PON klandrar helagotland.se

Pressens opinionsnämnd, PON, anser att helagotland.se åsidosatte god publicistisk sed när sajten publicerade detaljerade uppgifter om ett sexövergrepp på en minderårig flicka.

Sajten rapporterade i september 2009 i två artiklar om att en man åtalats för våldtäktsförsök på en flicka samt för att ha ofredat 14 barn vid skolor och barnhem i Visbyområdet. Tiden för händelsen med flickan framgick liksom att den hade inträffat på en lekplats vid en namngiven skola som också fanns med på bild. Flickans ålder angavs liksom hur övergreppet mot henne hade gått till.

Flickans pappa anmälde publiceringarna. Han kritiserade skarpt att artiklarna innehöll detaljerade uppgifter om hur övergreppet hade gått till, vilket hade kränkt henne på ett oförsvarligt sätt. Skolans namn framgick. Det fanns även en bild på skolan, som låg 50 meter från pappans föräldrahem där de bodde när de besökte Gotland.

Pappans juridiska ombud hade bett sajten ta bort artiklarna, men hade fått uppfattningen att redaktören inte ville gå med på det.

Annons Annons

PON konstaterar att frågor om sexualbrott mot barn har ett allmänintresse, men att saken för brottsoffret är ytterst känslig och integritetskränkande. Vid publicering måste man därför vara mycket försiktig och undvika alla möjligheter till identifiering av det minderåriga brottsoffret. Därför bör till exempel exakta åldersuppgifter och geografiska bestämningar undvikas.

Oavsett om flickan identifierats utanför den krets som redan kände till övergreppet, har beskrivningen av den konkreta gärningen lett till en detaljkunskap hos samma personer och därmed ett oförskyllt lidande för den minderåriga flickan, anser PON.

Fler avsnitt
Fler videos