Gå direkt till textinnehållet

P3-program fälls för uttalandet ”Alla mår bra av amfetamin”

Ett inslag i P3 Eftermiddag fälls av Granskningsnämnden eftersom en programledare ”förbehållslöst uttalade sig positivt om amfetamin”.

I inslaget pratade två programledare om tester som en av dem hade genomgått i samband med en adhd-utredning. Dialogen lät så här:

(Programledare 1) – Tror du jag har adhd? (Programledare 2) – Nej, det tror jag inte.

(Programledare 1) – Konstigt, jag mår ju väldigt, väldigt bra av sådan adhd-medicin.

Annons Annons

(Programledare 2) – Det är ju amfetamin. (Programledare 1) – Ah, jag förstår.

(Programledare 2) – Alla mår bra av det.

En person anmälde inslaget till Granskningsnämnden och ansåg att uttalanden om att amfetamin är bra för alla var olämpligt.

Sveriges Radio trycker i sitt svar till nämnden på att lyssnarna är väl bekanta med programledarnas ”humoristiska och bitvis tillspetsade sätt att tala” och menar att det mot bakgrund av programmets karaktär och programledarnas skämtsamma ton stod klart för publiken att samtalet utgick från humor och satir och inte syftade till att förhärliga
amfetaminbruk.

Granskningsnämnden anser dock att inslaget stred mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft och fäller Sveriges Radio.

Två ledamöter, Clas Barkman och Berivan Yildiz, var skiljaktiga och ville fria inslaget.

Fler avsnitt
Fler videos