Gå direkt till textinnehållet

Obekväma åsikter provocerar tidningsägare

Ägarna till frikyrkliga tidningen Sändaren ville bli av med sin chefredaktör på grund av hennes inställning till homosexuella.

Ägarna till frikyrkliga tidningen Sändaren ville bli av med sin chefredaktör på grund av hennes inställning till homosexuella.

– Ägarna har utövat påtryckningar när åsikter som de inte delat har framförts i tidningen, säger Lena Lönnqvist som varit chefredaktör sen Sändaren startades för sex år sen.

Det har också funnits ett missnöje med att tidningen inte nyhetsvärderat händelser inom organisationslivet på samma sätt som ägarförbunden önskat.

Annons Annons

Sändaren samägs av Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistförbundet genom företaget Frikyrkopress.

Tidningens ekonomi har försvagats på grund av minskat presstöd, vilket dock kompenserats av att Sändaren har fått en ökning av prenumerationer under 1998.

– I augusti bad tidningsstyrelsens ordförande Gunnar Larson mig att sluta som chefredaktör, säger Lena Lönnqvist. Han hänvisade till en förestående omorganisation.

Hon uppfattade inte det som det verkliga skälet till att man ville få bort henne, utan misstänkte att det snarare handlade om att hon i sina ledare visat en liberal inställning i frågan om homosexuellas partnerskap.

Misstankarna bekräftades när ett protokoll från Svenska Baptistförbundets presidiemöte i somras blev känt. Av det framgår att man är missnöjd med den linje som Sändarens chefredaktör drivit i bland annat partnerskapsfrågan.

Då protesterade personalen på Svenska Missionsförbundet mot planerna i namninsamlingar till stöd för Lena Lönnqvist.

I söndags publicerade chefredaktörerna för LOs samtliga fackförbundstidningar ett stödupprop för Lena Lönnqvist. De uppmanade frikyrkornas medlemmar att värna yttrandefriheten inom sina organisationer.

Då meddelade tidningsstyrelsen att Lena Lönnqvist ska sitta kvar. Nu tillsätts i stället en utredning som ska se över ekonomi och organisation.

– Jag är själv med i Missionsförbundet och för mig innebär det bland annat att man är för det fria ordet, säger Lena Lönnqvist. Det är en sak att ifrågasätta de religiösa grunderna, en annan att ha olika bedömningar i dagsaktuella debatter.

Tidningsstyrelsens 0rdförande Gunnar Larsson säger att Lena Lönnqvist aldrig har varit uppsagd. Inom tidningsstyrelsen har man heller aldrig diskuterat Lena Lönnqvists åsikter, hävdar han, även om han vet att andra inom ägargrupperna kan ha haft synpunkter.

– Vi för en framtidsdebatt med konceptet att föra samman VD- och chefredaktörskap hos en person. Det blev turbulens när man blandade ihop den diskussionen med homosexdebatten. Nu har vi lagt hela ärendet åt sidan.

Gunnar Larsson säger sig vilja skapa en modern och framtidsinriktad organisation som ska kunna bestå länge. I den organisationen ska Lena Lönnqvist vara kvar.

Fler avsnitt
Fler videos