Gå direkt till textinnehållet

Ny undersökning visar: Svenskar och medier har olika intressen

De frågor journalisterna intresserar sig för är många gånger inte alls vad befolkningen i allmänhet pratar om.I maj fick kriminaliteten enormt utrymme i rapporteringen. Vad folk diskuterade mest var vård och arbetslöshet.

De frågor journalisterna intresserar sig för är många gånger inte alls vad befolkningen i allmänhet pratar om.

I maj fick kriminaliteten enormt utrymme i rapporteringen. Vad folk diskuterade mest var vård och arbetslöshet.

Sifo och Observer har bett 1 000 personer att uppge vilka samhällsfrågor de diskuterat den senaste tiden. Sedan har de två huvudnyheterna i 15 medier inom TV, radio och dagspress valts ut.

Annons Annons

I diagrammet framgår tydligt att journalisterna ganska ofta toppar med sånt som inte är på agendan bland allmänheten. Det tydligaste exemplet för maj månad gäller kriminaliteten.

Samma mönster har framkommit i tidigare mätningar.

— Kriminalitet tycks vara ett underhållningsämne som sällan påverkar gemene man, säger Per Söderpalm på Observer.

Andra slutsatser är att allmänheten i större utsträckning intresserar sig för skatter, utbildning och invandrarfrågor än vad medierna belyser.

Medierna å andra sidan speglar oftare maktoegentligheter, EU/EMU och partipolitik, utan att det finns motsvarande engagemang bland befolkningen.

Observer och Sifo startade undersökningarna i oktober förra året. Det var då giftskandalen vid Hallandsåsen avslöjades vilket ledde till att miljöfrågor blev det mest omtalade ämnet bland allmänheten.

Trenden de senaste månaderna är att skatter får allt större uppmärksamhet både i medier och bland befolkningen.

Mätningarna kommer att fortsätta.

—Vi vill se bland annat hur folks intresse för olika frågor förändras med tiden, förklarar Per Söderpalm.

Men vad människor pratar om måste väl till stor del styras av vad medierna tar upp?

— Ja, men som undersökningen visar finns det ändå ett ganska stort glapp. Vilka frågor det gäller kan vara viktigt för redaktionerna att få reda på.

Fler avsnitt
Fler videos