Gå direkt till textinnehållet

Nu är omstridda huvudavtalet undertecknat

Huvudavtalet omfattar medlemmarna i Journalistförbundet. Det här gäller från och med i höst.

Klockan 14 undertecknade Svenskt Näringsliv, LO och PTK det nya huvudavtalet på klassisk mark på Grand Hôtel i Saltsjöbaden.

”Från PTKs ordförande Martin Linder betonas inte minst att avtalet stärker de visstidsanställdas ställning”, kommenterar Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif den historiska händelsen på Twitter.

Det nya regelverket ska vara på plats den 1 oktober.

Vad betyder det för Journalistförbundets medlemmar att vi omfattas av huvudavtalet?

Huvudavtalet innehåller två huvudsakliga förändringar: ett extra studiestöd för den som vill fortbilda sig, samt extra möjligheter för arbetsgivare att göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Den som har arbetat i minst åtta år, oavsett anställningsform, och vill fortbilda sig inom det egna yrket eller utbilda sig till ett annat yrke kan genom huvudavtalet kompenseras med 80 procent av lönen under studietiden som får vara högst ett år.

En del av studiestödet är ett nytt statligt så kallat ”omställningsstudiestöd” och har ett tak på 21 300 kronor i månaden. Genom huvudavtalet kompletteras stödet med ett extra stöd och taket blir 46 150 kronor i månaden. 

Det innebär att den som tjänar 45 000 kronor i månaden får 29 250 kronor i månaden i studiestöd, varav 21 300 från det statliga stödet och resten via huvudavtalets kompletterande studiestöd.

Huvudavtalet ger samtidigt arbetsgivaren möjlighet att göra fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Arbetsgivaren får genom huvudavtalet undanta tre tjänstemän samt tre arbetare per driftsenhet (om det bara finns en driftsenhet får fyra undantag göras). Vid stora varsel om uppsägningar kan arbetsgivaren genom huvudavtalet i stället välja att undanta 15 procent av det totala antalet som ska sägas upp.

En stor förändring för många journalistklubbar blir att förhandlingar om uppsägningar framgent ska göras tillsammans med andra tjänstemannaklubbar på företaget, inom det så kallade PTK-L (L står för ”lokalt”), till exempel Unionen.

Fler avsnitt
Fler videos