Gå direkt till textinnehållet

Enhällig förbundsstyrelse säger ja till huvudavtalet

Journalistförbundets styrelse beslutade idag att anta huvudavtalet. Enligt förbundsstyrelsen har resultatet i medlemsomröstningen visat ett tydligt stöd för den linjen. ”Ett tydligt och enhälligt beslut”, säger Ulrika Hyllert.

– Utifrån resultatet ser vi att det är ett tydligt stöd för det beslut vi fattade för ett och ett halvt år sedan. Det är ett tydligt och enhälligt beslut, säger ordförande Ulrika Hyllert till Journalisten.

Knappt var femte medlem röstade. Fanns det någon nedre gräns för er för att se omröstningen som rådgivande?
– Vi hade inte satt upp någon sådan gräns. Tack och lov var det här ett relativt bra valdeltagande, Kantar Sifo säger att det är helt normalt även om man såklart hade velat att ännu fler röstat. Men utifrån det är det ett tydligt besked.

Mer än en fjärdedel röstade samtidigt nej.

– Resultatet visar tydligt att det finns olika åsikter i förbundet. Det är väntat utifrån hur diskussionen sett ut.

Hur ska ni ena förbundet efter den uppslitande debatt som varit?
– Nu har vi haft en väldigt öppen process inför omröstningen, med diskussion och debatt i många olika frågor. Vi har lagt mycket tid och kraft och det har skett en ordentlig demokratisk förankring.

– I efterhand är det tydligt att se att vi hade behövt vara ännu bättre på att förankra frågan från början, ansträngt oss mer för att skapa diskussion då. Men det går inte att backa bandet.

Ulrika Hyllert tycker att det är skönt att man nu kan lägga omröstningen bakom sig, och fokusera på andra viktiga och prioriterade frågor.

– Sedan kommer vi behöva utbilda om både lagstiftningen och det som ligger i huvudavtalet, så vi faktiskt kan använda de delar som ger stora ekonomiska fördelar för medlemmarna, så man skapar kännedom om det.
 

Fakta

Huvudavtalet

Huvudavtalet träder i kraft 1 oktober 2022 och ersätter det tidigare omställningsavtal som gällt för Journalistförbundets medlemmar. Bland annat innebär avtalet nya möjligheter att studera med förstärkt stöd. Avtalet innebär också nya regler för vad som gäller vid uppsägning vid arbetsbrist och vid personliga skäl. Avtalet kompletterar de lagändringar som riksdagen beslutade om tidigare i juni.

Fler avsnitt
Fler videos