FOTO: Tor Johnsson

NT fälls för anonym kritik mot klubbchef

27 maj, 2019

MEN-beslut Norrköpings Tidningar och nt.se fälls i Pressens Opinionsnämnd för ett antal publiceringar där tidigare anställda i en stor idrottsklubb anonymt fick uttrycka nedsättande åsikter om en namngiven klubbchef.

Hösten 2018 granskade NT och nt.se arbetsmiljöproblemen i en stor och anrik idrottsklubb. Tidningen hade pratat med tolv före detta anställda, som framförde kritik mot klubbens ledning och mot en namngiven chef. Han utmålades bland annat som ”extremt konfliktorienterad och aggressiv” i ett anonymt vittnesmål.

Den utpekade chefen, som fick komma till tals i NT, anmälde publiceringarna. Han påpekade att anklagelserna som framfördes av de anonyma tidigare anställda inte hade kommit honom, klubbens verksamhetschefer, fackklubb eller klubbstyrelsen till känna. Anklagelserna var inte korrekta och det var svårt att bemöta anonyma påhopp.

NTs utgivare svarade att den samstämmiga kritiken hos ett stort antal källor, tillsammans med det stora allmänintresse klubben utgjorde, innebar att NT ansåg det befogat att publicera kritiken.

Allmänhetens Pressombudsman (PO) konstaterar i sin bedömning av ärendet att arbetsmiljöproblem är en viktig samhällsfråga och att anmälaren mot bakgrund av sin roll i föreningen och dess olika bolag får acceptera att namnges när det riktas kritik mot hans yrkesutövning.

Men i en av NTs publiceringar finns uppgifter som är pressetiskt problematiska, anser PO, nämligen de uppgifter som rör anmälarens person och karaktär. Ett exempel är beskrivningen av honom som ”aggressiv”, som enligt PO både är svår att bemöta och en bedömningsfråga.

”Det finns sällan något särskilt starkt allmänintresse som motiverar publicering av denna typ av svepande och nedsättande uppgifter, som är svåra att försvara sig mot”, skriver PO som anser att NT bör klandras för att ha åsamkat anmälaren en publicitetsskada.

PON instämmer i POs bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Ledamöterna Clas Barkman och Magnus Alselind var dock av skiljaktig mening och ansåg att NT borde frias. Anmälarens ledande ställning i idrottsklubben gör att han får acceptera den kritik som framförs i NT, menade de. Suppleanten i PON Nils Funcke, som inte deltog i beslutet, anslöt sig till den skiljaktiga meningen.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies