Anette Novak. FOTO: Tor Johnsson

Novak öppnar för
kvalitetskrav för presstöd

6 november, 2015

Medieutredningens första delbetänkande, som är en behovsanalys för mediebranschen ur ett medborgarperspektiv, överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke på torsdagen. Utredaren Anette Novak öppnar för att journalistisk kvalitet och respekt för demokratiska idéer kan bli kriterier för ett moderniserat presstöd.

Medieutredningens delbetänkande Medieborgarna & medierna kan å ena sidan beskrivas som en skiss på en gravsten över den svenska journalistiken. Utredarna bedömer att nedmonteringen av papperstidningarna inleds inom fem till tio år, och i ett scenario lägger Aftonbladet ned print redan 2017, och Expressen 2023. I tre av fyra uppmålade framtidsscenarier som är hämtade från en nederländsk studie går den traditionella journalistiken kvävningsdöden till mötes

Å andra sidan finns i studien frön till förslag på hur staten skulle kunna stötta mediebranschen att mäkta med den enorma omställningen som just nu pågår. Ett förändrat plattformsoberoende mediestöd i stället för dagens presstöd, med kvalitet som stödkriterium och en demokratibestämmelse kommer att finnas med i den fortsatta utredningen, som ska lämna slutbetänkandet med förslag till åtgärder i april 2016.

Medieutredaren Anette Novak öppnar nu för en branschutsedd nämnd med ”både rutinerade och erkända branschföreträdare, liksom allmänheten, representerade”, med kontroll över det framtida presstödet. Nämndens uppgift skulle vara att bedöma den journalistiska kvaliteten i produkter från medieföretag som ansöker om presstöd. Idén är hämtad från kulturtidskriftstödet och det filmpolitiska produktionsstödet, där ett kvalitetskriterium finns formulerat.

Medieutredningen öppnar också för en demokratibestämmelse i ett nytt mediestöd: ”en bestämmelse om respekt för demokratiska idéer som en grundläggande förutsättning” för att få del av ett statligt stöd.

Frågan utreddes av den havererade Presstödskommittén 2013, där majoriteten ansåg att en sådan bestämmelse inte borde införas eftersom det skulle kunna vara ett avsteg från syftet i tryckfrihetsförordningen. Presstödskommitténs ordförande Hans-Gunnar Axberger som reserverade sig mot sitt eget betänkande menade dock att lagstiftaren redan klargjort att grundlagen medger att tidningar behandlas olika från presstödssynpunkt. Detta har föranlett Medieutredningen att väcka frågan igen. Måltavlan för ett demokratikrav är bland annat nationalistiska tidningar som i dag får presstöd.

I slutet av Medieutredningens delbetänkande tillåter sig Anette Novak att lansera en rad balanspunkter som inbjudan till aktiv diskussion inför slutbetänkandet i april.

Hon har under utredningen identifierat elva balanspunkter i medielandskapet, där staten skulle kunna ge sig in för att skapa en bättre balans. Frågan är om staten ska agera.

Bland punkterna finns bland annat obalansen mellan granskare och granskade, där utredaren ifrågasätter den offentliga sektorns förstärkning av sina kommunikationsavdelningar. Anette Novak menar också att det råder en obalans mellan information och desinformation, där de traditionella medierna står för informationen och odemokratiska krafter står för desinformationen. Hon tycker att det brådskar att ta fram en ”synlig validering av verifierat, kvalitativt innehåll”.

Kommentarer

Det finns 12 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Greger fre, 2015-11-06 19:27
Slopa presstödet omgående. Är produkten attraktiv ska väl den kunna överleva på egen hand. Statliga bidrag gynnar bara propaganda-produkter. vem biter den hand som föder en?
Inlagt av Krister Andersson lör, 2015-11-07 08:31
Business as usual som vanligt då. Jag undrar vilka dessa odemokratiska krafter är? Är det nätmedia som ifrågasätter massinvandringen eller är det media vars redaktioner nästan enbart består av kommunister och miljöpartister?
Inlagt av Jimmy Svensson lör, 2015-11-07 09:16
Låter väl bra tycker du ska sätta upp ett statlig organisation för detta låt oss kalla det för för sanningsministeriet.
Inlagt av Mikko lör, 2015-11-07 09:45
Så en tidning måste vara vänster och ju mer vänster ju mer pengar får tidningen av staten ?
Inlagt av Kenneth lör, 2015-11-07 10:12
Anette Novak, en journalist som utreder hur journalister skall kunna behålla sina jobb. Dessutom skall en ryggdunkarklubb bestämma hur pengarna skall fördelas. Verkar ju seriöst :-/
Inlagt av Mikael lör, 2015-11-07 15:33
Skulle passa bra i DDR eller Sovjetunionen, eller kanske i dagens Kina. Hela grundtänket i yttrandefriheten, att det inte är staten som bestämmer vilka åsikter som får uttryckas och spridas, åsidosätts här. "Kvalitet" och "demokrati" låter bra på pappret, men vem avgör vad som är kvalitet och demokratiskt. Om nationalistiska tidningar klassas som odemokratiska har man en väldigt märklig syn på demokrati, för nationalstaten har i alla tider sedan den moderna demokratin infördes setts som själva grunden för demokratin. Utan nationalstat, ingen demokrati. Men det är klart även DDR kallade sig Deutsche Demokratische Republik, så det kanske är något sådant man menar med "demokratisk". På en mer principiell nivå anser jag för övrigt inte att presstödet bör finnas kvar alls. Men om det ska vara kvar måste det vara åsiktsneutralt, helt åsiktsneutralt! (Vi har redan starkt vänstervridna stöd i tidskrift-stödet och litteraturstödet som delas ut av Kulturrådet. Att inte borgarna avskaffade dessa under sina 8 år vid makten är förbluffande.)
Inlagt av Örjan Torpe lör, 2015-11-07 22:21
De demokratiska och odemokratiska krafterna, enligt artikeln så verkar den offentliga sektorn mfl. stå för den odemokratiska desinformationen. Men den offentliga sektorn skall väl inte erhålla presstöd? Novak verkar också vilja snåla in menligt på presstödet eftersom det skall bedömas utifrån en ”synlig validering av verifierat, kvalitativt innehåll”. Med de kriterierna lär det inte bli många kronor utbetalda.
Inlagt av George Bolcsfoldi sön, 2015-11-08 10:21
Svensk massmedia är starkt politiserad. Tidningar som DN har som ett uttalat mål att driva opinionsbildning. Tyvärr sker detta inte bara på ledarsidorna utan även på kultursidorna och delas i rapporteringen av nyheter. Grunden för denna situation torde finnas i journalistutbildningen och rekryteringen av journalister där individer med vänster/miljöpartistisk hemvist är starkt överrepresenterad. Massmedia och journalister måste tydliggöra skillnaden mellan fakta och egna åsikter och att presentera alla fakta inte bara de som stöder den egna uppfattningen.
Inlagt av George Bolcsfoldi mån, 2015-11-09 07:24
Alternativmedia växer och de etablerade media minskar. Det har bland annat förklarats med att människor föredrar att läsa sådant som bekräftar deras uppfattningar. En alternativ förklaring kan vara att människor vill ta del av olika uppfattningar och att de etablerade massmedia är för konformistisk. Om denna förklaring är korrekt utgör tillväxten av alternativmedia ett stärkande av demokratin.
Inlagt av Rikard ons, 2015-11-11 22:10
Hej. Principiellt måste presstödet, eller mediastödet, avskaffas. I verkligheten går det inte. Du blir inte vald om du bedöms som snål mot mediamobben. Jämför hur de olika partierna granskades inför det sista valet. Jämför vilka partier som vill gödsla med våra pengar. För demokratins och yttrandefrihetens skull kommer allt skarpare begränsningar och kontroller av 'nätet' att införas. därefter kommer troligen certifiering för att få lov att ha hemsida, blogg eller liknande. Därefter en granskningsfunktion så att man inte råkar bryta mot värdegrunden. Kamratliga hälsningar, Rikard, lärare

Sidor

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies