Gå direkt till textinnehållet

Nota för presskortstabben delas av SJF och ID-kort

Telefonerna har gått varma hos Journalistförbundet efter en miss i utskicket av presskortsunderlag.Många har reagerat över att det inte framgick att SJF stod bakom utskicket och att förbundet beslutat ta ut 70 kronor i porto- och distributionskostnad för medlemskortet.

Telefonerna har gått varma hos Journalistförbundet efter en miss i utskicket av presskortsunderlag.

Många har reagerat över att det inte framgick att SJF stod bakom utskicket och att förbundet beslutat ta ut 70 kronor i porto- och distributionskostnad för medlemskortet.

Det började med att 9 000 medlemmar fick ett brev från AB ID-kort med uppmaningen att skicka in foto och underlag för att få en ny ID-handling.

Ingenstans framgick att det var SJFs presskort det handlade om. Tidigare stod både “Press” och Svenska Journalistförbundet på underlaget.

Inte heller nämndes att det skulle kosta 70 kronor att lösa ut kortet.

— Det var ett olyckligt misstag, säger sektionschef Sören Gozzi. Kommunikationerna mellan oss och ID-kort fungerade inte som de skulle eftersom det var semestertid.

Det brev som Journalistförbundet skickat till klubbarna med information om den nya presskortshanteringen nådde inte heller ut till alla medlemmar eftersom många redan hunnit gå på semester.

SJF tvingades skicka ett brev till medlemmarna och förklara missen. Det kostade 45 000 kronor extra, en kostnad som förbundet och ID-kort får dela på.

Journalistförbundet har rationaliserat verksamheten med presskorten så att AB ID-kort i fortsättningen ska sköta hela hanteringen. Tidigare skickades de färdiga korten tillbaka till SJF som i sin tur levererade presskorten till medlemmarna. Till klubbar med fler än 50 medlemmar skickades alla kort till klubbens kassör i ett enda paket.

— Att vi valt att låta ID-kort ta över hanteringen beror på två saker, förklarar SJFs ordförande Håkan Carlson. Dels blir hanteringen säkrare, eftersom presskortet är en identitetshandling. Dels försöker vi hitta rationella sätt att arbeta på kansliet för att använda personalen på ett så effektivt sätt som möjligt.

— SJF har en hårt pressad budget och vi tycker att 70 kronor är en rimlig summa att ta ut för porto och distribution. Utslaget på de fem år kortet är giltigt blir det ingen stor summa per år. SJF står fortfarande för framställningen av korten.

— Jag kan förstå om en del medlemmar reagerat. Men faktum är att många medlemmar även tidigare fått lösa ut sina presskort mot postförskott beroende på hur distrikten hanterat dem.

Fler avsnitt
Fler videos