Gå direkt till textinnehållet

Muhammedkarikatyr i tryck – upplagan makulerades

Norska Adresseavisen valde att makulera hela upplagan på 90 000 bilagor efter tryck. Skälet var en teckning intill en intervju med den danske Muhammedtecknaren Kurt Westergaard, där denne står med sin Muhammed-karikatyr under armen.

I denna veckas magasinsbilaga till Adresseavisens huvudtidning fanns en intervju med Kurt Westergaard, den danske tecknare som tecknat den mest uppmärksammade Muhammedkarikatyren i Jyllands-Posten 2005. Intervjun illustrerades med en karikatyr föreställande Westergaard. Tecknaren bakom karikatyren av Westergaard, Jan O. E Henriksen,  hade också infogat en kopia av ursprungsteckningen under danskens arm.

Det fick tidningens redaktör att i ett sent skede stoppa publiceringen.

Arne Blix, säger tíll norska Journalisten, som publicerade en faksimil på tidningsuppslaget, att teckningen kunde missförstås och tas som en provokation, och att han därför valt att stoppa upplagan.

Annons Annons

"Adresseavisen publicerar inget för att visa att vi kan eller vågar eller för att provocera" citeras han.

Till norska public service-TV NRK säger tecknaren Jan O. Henriksen, att han anser att teckningen var ofarlig och godkändes av redaktionen. Men han säger sig samtidigt ha förståelse för att tidningsledningen valde att stoppa upplagan.

Fler avsnitt
Fler videos