FOTO: Tomas Ohlsson

Minskade intäkter för Stampen – men positivt resultat

9 februari, 2018

Göteborgs-Posten tappade var femte annonskrona i papperet förra året och tillväxten i ägarbolaget Stampen är negativ. Men 2017 slutade ändå med ett positivt rörelseresultat.

Under 2017 återbetalade Stampen ackordslikviden efter rekonstruktionen om 240 miljoner kronor, samt lönegarantin om 80 miljoner kronor, vilket ledde till att kassaflödet blev negativt.

Samtidigt rasade intäkterna i koncernen med 14 procent, från 2,8 till 2,4 miljarder, och tidningarna hade en vikande annonsförsäljning i print, inte minst GP där annonsintäkterna rasade med 21 procent. Tillväxten i företaget är minus fem procent, oräknat avyttrade verksamheter som Modern Women Media.

Trots dystra siffror gjorde Stampen ett positivt rörelseresultat om 132 miljoner kronor före skatt, avdrag och amorteringar. Resultat efter skatt blev tolv miljoner kronor.

Stampentidningarna införde digitala prenumerationer under 2017 och hade vid årets slut 16 000 digitala prenumeranter, vilket innebär att antalet betalande prenumeranter nu ökar.

”Året har präglats av återhämtning och normalisering efter rekonstruktionen av gruppens balansräkning 2016, men också av nya satsningar på innehåll och digitala affärsmodeller”, säger Stampens VD Martin Alsander i en kommentar.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies