Gå direkt till textinnehållet

Dagspressens intäkter ökade – men lönsamheten sjönk

Dagspressens intäkter ökade med drygt en halv miljard kronor 2022, exklusive driftsstöd. Men lönsamheten sjönk jämfört med de senaste åren, framför allt på grund av ökande tryck- och distributionskostnader.

Det framgår av den årliga rapporten Medieekonomi 2023, som görs av Nordicomforskare på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv.

Bakom ökningen av rörelseomsättning under 2022 finns fusioneringar in i dagspressen, som när Expressen lade in sina tidskrifter in i det nya bolaget Expressen Lifestyle AB. Men både reklaminvesteringarna och morgonpressens läsarintäkter växte också med ett par procent. Dessutom betalade MPRT ut mer pengar i olika former av press- och mediestöd under 2022 än 2021.

Åtta av dagspressens nio största tidningsgrupper – där Bonnier News är den med överlägset störst omsättning – gick ur 2022 med positiv omsättningstillväxt. Totalt innebar 2022 en ökad omsättning med 4,4 procent, till ungefär 14,4 miljarder kronor.

Medieåret 2022 var nyhetsintensivt, med riksdagsval, fortsatt coronapandemi och framför allt Rysslands invasion av Ukraina. Under den senare delen av året påverkades medieföretagen av stigande kostnader, fallande reklamintäkter och den vikande konjunkturen.

Nyhetsmediernas samlade reklamintäkter växte med två procent under 2022 till cirka 5,2 miljarder kronor jämfört med 2021, samtidigt som nyhetsmediernas relativa andel av reklaminvesteringarna fortsatte att krympa. Internetannonsering tog 2022 hela 70 procent av av de samlade svenska reklaminvesteringarna, eller 35 miljarder kronor, där 25 miljarder går till utomnordiska nätjättar som Meta och Google. Före pandemin, 2019, var motsvarande andel 58 procent.

Dagspressens digitala omvandling fortsatte på både reklam- och läsarsidan. Samtliga de rikstäckande dagstidningarna och de tio största landsortstidningarna minskade i räckvidd för sina tryckta upplagor. Undantaget är Borås Tidning, vars printräckvidd ökade med sju procentenheter.

Den TS-kontrollerade samlade dagspressens totalupplaga var oförändrad 2022 jämfört med 2021. Den tryckta upplagan minskade med tio procent och den digitala ökade med 18.

Störst digital andel av upplagan hade Stampen med 57 procent, medan Bonnier News Local och VK Media hade 55 procent digital upplaga. Lägst andel digital upplaga hade NWT Media och NTM med 25 respektive 29 procent.

Morgonpressens totala läsarintäkter ökade med fem procent till 6,2 miljarder. Bakom siffran finns ökade digitala läsarintäkter med 15 procent, medan läsarintäkterna på printsidan minskade med två procent.

Läs också Nordicomforskaren och rapportförfattaren Tobias Lindbergs analys: ”Annonsraset slår hårdare mot nyhetsmedier” i Journalisten.

Fler avsnitt
Fler videos