Gå direkt till textinnehållet

Tidskrifternas intäkter minskade 2022

Minskande läsarintäkter gör att tidskriftsbranschen 2022 bara hade marginellt högre intäkter än pandemiåret 2020. Print står för 77 procent av intäkterna.

För sjunde året i rad har IRM på Sveriges Tidskrifters uppdrag kartlagt tidskrifternas omsättning. Årets rapport visar att branschen, som utgörs av drygt 4 000 titlar, merparten medlemstidskrifter, tappade intäkter under 2022, en tvåprocentig minskning ned till 6,7 miljarder kronor.

Det är läsarintäkterna, som 2022 stod för hälften av tidskrifternas samlade intäkter, som minskar. De är nu lägre än pandemiåret 2020: 3,3 miljarder kronor.

Annonsintäkterna ökade däremot något 2022, där de digitala intäkterna står för tillväxten.

Annons Annons

Övriga intäkter, som event, e-handel och mässor, har inte återhämtat sig sedan pandemin och fortsatte att minska 2022.

Tidskriftsbranschen är fortsatt väldigt starkt bunden till den tryckta tidningen, visar branschrapporten. 77 procent av intäkterna kommer från print.

Även om de digitala läsarintäkterna ökar varje år står de fortfarande bara för fem procent av läsarintäkterna hos de stora tidskriftsförlagen.

Men rapporten visar också att tidskrifterna nu gör en digitaliseringsresa, även om intäkterna inte hunnit med. 2019 hade bara 56 procent av tidskrifterna en digital utgåva, 2022 var andelen 85 procent. Nyhetsbrev och spridning i sociala kanaler ökar också kraftigt.

Fler avsnitt
Fler videos