Gå direkt till textinnehållet

Meddelarskydd för privat sektor föreslås

På onsdagen överlämnades utredningen om meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet till regeringen. Utredningen föreslår att anställda som arbetar inom vård, skola och omsorg som finansieras via offentliga medel ska omfattas av meddelarskydd.

På onsdagsförmiddagen överlämnade utredaren Margareta Åberg utredningen till regeringen. Meddelarskyddet innebär bland annat att myndigheter och andra allmänna organ är förbjudna att efterforska vem som har lämnat meddelande till medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Det är också förbjudet för myndigheter att vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för meddelaren med anledning av att denna lämnat meddelande till medier.

Men privatanställda omfattas inte i förhållande till sin arbetsgivare av det skydd som förbuden ger.

Annons Annons

Utredningen föreslår att en ny lag införs som reglerar meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vård, skola och omsorg. Lagen ger i princip samma skydd som de som arbetar för kommunala företag har.

Lagen föreslås börja gälla 1 juli 2015.

Fler videos
Fler avsnitt