Gå direkt till textinnehållet

”Måste ha tillräckligt med duktiga journalister”

Mittmedias nya strategi är klar. Den digitala omvandlingen ska fortsätta och tryck- och distributionskostnaderna halveras. Däremot får det räcka med redaktionella sparpaket nu, enligt VDn Per Bowallius.

Det stormade rejält när tre förslag från Mittmedias strategiarbete läckte ut i augusti; ett av de skisserade framtidsscenarierna innebar en veritabel slakt av de redaktionella resurserna i koncernen och en övergång från prenumererade morgontidningar till annonsfinansierade gratistidningar.

När strategin för de närmaste tre åren nu är tagen av Mittmedias styrelse ser inriktningen ut att ligga långt från detta värstascenario. VD Per Bowallius berättar för Journalisten om de tre fundamenten i strategin:

  • Fortsätta utveckla den digitala affären, både läsarintäkter och annonsintäkter. Alla Mittmedias dagstidningar har nu infört en digital betalmodell (Plus), och konverteringen går över förväntan enligt Bowallius. På annonssidan jobbar koncernen bland annat med mer målgruppsanpassade digitala annonser.
  • Koncernen ska växa i omfång och struktur. ”Vi ser att hela branschen är under tryck på intäktssidan, det sätter tryck på en konsolidering av branschen. Vi vill vara en aktiv aktör i den konsolideringen”, säger Bowallius. Han vill inte konkretisera vilken slags uppköp det kan handla om.
  • Fortsätta förändra printaffären, med en riktning mot färre utgivningsdagar. Förutsättningen för att göra det framgångsrikt är att man drar in tillräckligt med digitala läsarintäkter, enligt Bowallius.

Till 2020 ska kostnaderna för tryck- och distribution halveras från 700 till 350 miljoner kronor. Frågan är helt central, säger Per Bowallius:

Annons Annons

– I den struktur vi har fortsätter kostnaderna för tryck och distribution att öka även när vi tappar i upplaga. Det håller inte i längden. Vi måste få ner dem radikalt och få dem att bli rörliga.

De redaktionella resurserna – antalet journalister – ska däremot lämnas oförändrade enligt planen.

– Vi är beroende av vår personal för att kunna leverera det vi vill och kunna ta betalt för det. Det krävs att vi har tillräckligt med duktiga journalister. Vi har gått igenom flera sparpaket som varit nödvändiga för att skapa en basekonomi, och de har inte varit små.

– Om vi ska ha en publicistisk kraft på våra orter kan vi inte vara för få. I så fall måste vi omfördela den roll vi vill spela.