Gå direkt till textinnehållet

Majoriteten av Södertörns journaliststudenter har jobb

Fyra av fem som går ut journalistutbildningen vid Södertörns högskola arbetar som journalist eller i näraliggande områden två år efter examen. De studenter som har en inriktning mot multimedier har något större chans att få journalistjobb. Fyra procent är arbetslösa.

De flesta får till en början tillfälliga jobb. Men fem år efter examen har 60 procent av dem som fortsatt som journalist ett fast jobb. Det visar undersökningen som gjorts av Institutionen för kommunikation, medier och IT vid Södertörns högskola.

70 procent av de som slutade sin utbildning för två år sedan arbetar med journalistik. Nästan hälften av alla före detta studenter arbetar heltid som journalister. Efter fem år var det något färre som arbetar med journalistik, 67 procent. Elva procent av alla före detta journaliststudenter har jobb inom information och PR.

28 procent av studenterna jobbar inom fack- och populärpress, 26 procent på dagstidningar och 12 procent i olika typer av interna medier. Knappt 20 procent arbetar inom TV och radio. Av de som har journalistjobb är det drygt hälften som arbetar med olika former av webbpublicering flera gånger i veckan. Men det är bara drygt 20 procent som kallar sig webbredaktörer.

Annons Annons

De flesta arbetar som reportrar och redaktörer. Drygt 80 procent blir också kvar i Stockholmsregionen där de flesta jobben finns.

De studenter som har en inriktning mot multimedier har något större chans att få journalistjobb jämfört med de som har en samhälls- eller naturvetenskaplig inriktning.  

Det är dock inte alla som lyckas slå sig in på arbetsplatserna. Den viktigaste orsaken till att man inte arbetar som journalist är att man inte får något journalistjobb. Det är dock mycket få som förblir arbetslösa. Fyra procent av alla före detta studenter är arbetslösa.

Fotnot: Enkäten genomfördes 2009-10 som en telefonenkät till samtliga som slutade sin utbildning för två och för fem år sedan. Sammanlagt var det 378 studenter, och av dessa finns det svar från 275, en svarsfrekvens på 73 procent. De flesta som inte svarat har inte kunnat nås på telefon.

Fler avsnitt
Fler videos