Gå direkt till textinnehållet

M och SD vill införa sanktioner vid fällningar i GRN

Flera motioner från SD och M till Konstitutionsutskottet föreslår sanktioner mot SVT, SR och UR vid fällningar i Granskningsnämnden för radio och tv. En SD-motion föreslår också att ledamöterna i Granskningsnämnden består av politiker, i proportion till riksdagsmandaten.

Moderaternas riksdagsledamöter Lars Beckman, Jan Ericson och Edward Reidl föreslår i två motioner att Granskningsnämnden för radio och tv stärks genom införandet av sanktionsmöjligheter vid brott mot regelverket.

Även flera Sverigedemokrater i riksdagen föreslår i motioner att sanktionsmöjligheter införs. David Lång (SD) och Robert Stenkvist (SD) föreslår i en motion införandet av ”påföljder” för programansvariga ”när allvarliga brott mot stadgar och sändningstillstånd sker”.

De vill också att Granskningsnämndens ledamöter ska bestå av politiker från riksdagspartierna, mandatmässigt proportionerligt, och utses av riksdagen i stället för av regeringen. Förslaget skulle alltså innebära att politiker från Sveriges riksdag beslutar om vad som är sakligt och vad som är opartiskt, och kan besluta om ”påföljder” för anställda på SVT, SR och UR.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos