Gå direkt till textinnehållet

Lysekilsposten förlorar sitt presstöd

Lysekilsposten förlorar sitt presstöd och Arbetaren riskerar att bli av med sitt, medan ETC Stockholm och ETC Göteborg får något högre stöd nästa år. Det beslutar Presstödsnämnden.(Uppdaterad)

Lysekilspostens presstöd kommer att trappas ned med en fjärdedel per år de kommande fyra åren. Det innebär att Lysekilsposten kommer att få 2,3 miljoner i presstöd nästa år, jämfört med 3,1 miljoner i år.

Även Uppsala Demokraten, som ges ut av ETC Förlag, blir av med sitt presstöd enligt det preliminära beslutet som nämnden fattade i december. Dagens ETC och ETC Örebro får sänkt presstöd, medan ETC Stockholms och ETC Göteborgs stöd höjs något. Ett definitivt beslut kommer i februari efter att tidningarnas abonnenter har mätts för helåret.

Tidningen Dagens presstöd sänks något, från 16,8 miljoner till 15,8 nästa år.

Annons Annons

Presstödsnämnden ska utreda Arbetarens presstöd närmare, för att se om tidningen fortfarande kan definieras som en allmän dagstidning trots det ökade fokuset på fackliga frågor och arbetsmarknad. Tidningen fick 2,9 miljoner i stöd detta år.

Fler avsnitt
Fler videos