Gå direkt till textinnehållet

LO-rapport: Medierna fyller politiskt tomrum

När de politiska partierna försvagas fylls tomrummet ut av massmedier. Medier har blivit politiska aktörer i stället för granskare. Det anser förre LO-ekonomen Dan Andersson som skrivit en rapport om medier.

I rapporten "Mäktar politikerna med medielogiken?", som publicerats i samarbete med Arbetarrörelsens tankesmedja, skriver Dan Andersson att när medierna får allt större betydelse för den politiska dagordningen flyttas fokus från sakfrågor till personkonflikter och skandaler. Konsekvenserna av denna utveckling är att den politiska informationen till väljarna försämras.

Dan Andersson menar att de politiska partierna förlorar i betydelse och att det politiska tomrummet till stor del har fyllts ut av tidningar och etermedier.
Det är medier som till stor del sätter den politiska agendan, anser han. Medier beställer opinionsundersökningar som de själva sedan skriver om och kommenterar. Han drar slutsatsen att de som egentligen har som uppgift att granska makthavare själva har blivit både makthavare och aktörer på den politiska arenan.

Enligt Dan Andersson får väljarna veta mer om det politiska spelet och politikernas personligheter och eventuella tillkortakommanden och mindre om vad politikerna faktiskt tycker. Detta leder ofta till mediedrev och konsekvensen av drevet blir att politiken avpolitiseras. Personer blir viktigare än partierna, fokus flyttas från sakfrågorna.

Annons Annons

Rapporten går att laddas ner här:

Fler avsnitt
Fler videos