Gå direkt till textinnehållet

A-kasseregler irriterar arbetslösa

Många arbetslösa journalister tror att åldern är en betydande orsak till att de inte får något nytt jobb.Det visar en undersökning gjord av Ekendistriktets allmänna klubb.

Många arbetslösa journalister tror att åldern är en betydande orsak till att de inte får något nytt jobb.

Det visar en undersökning gjord av Ekendistriktets allmänna klubb.

Hälften av dem som svarat på enkäten uppger ålder som skäl till att de inte fått något nytt journalistjobb. Flera nämner också andra orsaker, som att de fått en arbetslöshetsstämpel på sig, att de saknar grundutbildning eller har för kort journalistisk erfarenhet. 17 personer anger kvinnodiskriminering som orsak i kombination med något annat alternativ. Det är också många (38 procent) som nämner att de saknar utbildning i ny teknik/teknisk utveckling.

Allmänna klubbens medlemmar finns främst på mindre arbetsplatser inom en mängd olika branscher. När enkäten skickades ut var 167 av medlemmarna arbetslösa. 82 av dem har svarat på enkäten. Majoriteten (72 procent) är kvinnor. Åldern är jämnt fördelad mellan 30 och 60 år. De största grupperna i enkäten har mellan 1-5 år eller 11-15 år i yrket. Många (68 procent) har varit arbetslösa i mer än ett år.

Nästan hälften uppger att ersättningen från a-kassan inneburit svåra problem med ekonomin. 34 personer kände inte till a-kassans ersättningsnivåer när de blev arbetslösa. En 58-årig kvinna med 25 år i yrket skriver att hon inte längre har råd med resorna till arbetsförmedlingen eller att betala vad det kostar att få Platsjournalen hem i brevlådan.

A-kasseregler frustrerande

33 personer berättar att de tagit ett fåtal frilansuppdrag under tiden som arbetslösa. Tre personer har kringgått a-kassans regler om hur många frilansuppdrag de får ta, eller arbetat gratis, med ett flertal uppdrag kontinuerligt. Viktigaste anledningen att frilansa var att hålla yrket vid liv för att ha aktuella arbetsprover att visa upp. Många angav också dålig ekonomi och sysselsättning som huvudskäl.

Flera är irriterade över a-kassereglerna. En 51-årig kvinna som varit arbetslös i mer än fem år skriver: “Det är idiotiskt, tycker jag, att frilansuppdrag är förbjudna i princip. För att man inte ska snylta på a-kassa mellan uppdragen. Det är väl bra mycket bättre att kunna ta alla uppdrag man kan få. Det leder antagligen till att man inte behöver a-kassa alls. Tycker att det är sanslöst knasigt som det är nu. Det systemet uppmanar ju till passivitet istället för tvärtom!”

Hälften uppger att arbetslösheten påverkat deras fysiska hälsa. Vanligast är stressymptom med magvärk. 20 av dem som haft besvär har sökt läkarhjälp. 62 procent skriver att arbetslösheten lett till personliga/psykologiska problem. Bristande självförtroende är vanligast, därefter kommer stress, oro och relationsproblem. Fler män än kvinnor har fått besvär.

Meningsfulla projekt

64 tycker inte att de fått någon kvalificerad/meningsfull hjälp i att söka jobb. 49 har blivit erbjuden utbildning eller annan stödåtgärd. Utbildningen har till stor del varit datakurser. 43 har deltagit i alu-projekt eller beredskapsarbete under de senaste två åren. 30 av dem tyckte att projekten var meningsfulla.

18 personer har sökt fler än fem jobb varje månad, 44 uppger att de sökt färre än fem jobb och 14 att de inte sökt några jobb alls. 49 personer kan tänka sig att byta yrke och många söker också andra arbeten än journalistjobb.

Vill ha stödservice av SJF

63 personer skriver att de skulle vända sig till Journalistförbundet om det fanns någon stödservice att få. 45 personer önskar hjälp med utbildning, till exempel i Internet, webbsidor, desktop eller kontinuerlig dataträning i lokal som SJF tillhandahåller. 40 vill ha hjälp med arbetsförmedling eftersom missnöjet med nuvarande form av arbetsförmedling är stor. 21 tycker att SJF ska ordna alu-projekt och 14 personer efterlyser en träffpunkt i Journalistförbundets regi.

— Journalistförbundet har fått enkäten eftersom många som svarat haft önskemål på aktiviteter i förbundets regi, berättar Larsolof Giertta, ordförande i allmänna klubben. Vi hoppas också att förbundsstyrelsen ska diskutera a-kassans hårda regler och se om det är möjligt att förändra dem.

Fler avsnitt
Fler videos