Gå direkt till textinnehållet

Kajsa Ekis Ekman ogiltigförklarar sin uppsägning

Arbetarens chefredaktör Kajsa Ekis Ekman har ogiltigförklarat uppsägningen och avser att stämma arbetsgivaren i domstol. Hon får samtidigt stöd av Jennie Gejel, ledamot i tidningsbolagets styrelse och SACs centralkommitté.

Kajsa Ekis Ekman fick i måndags det formella beskedet om uppsägning av Arbetaren Tidnings AB. Hon fick samtidigt besked om att hon arbetsbefrias med lön. Hon har nu via sitt juridiska ombud ogiltigförklarat uppsägningen och om inte en uppgörelse mellan parterna nås inom två veckor kommer hon att väcka talan om ogiltigförklaring i domstol.

– Jag önskar att de kommunicerat med mig i stället för att skicka ut pressmeddelande till medierna utan att förvarna. De svarar varken på mina eller mitt ombuds mejl. Vi har ogiltigförklarat uppsägningen då den är utan skäl. Inte heller får man arbetsbefria någon under överläggningar, säger Kajsa Ekis Ekman till Journalisten.

Hon anser att det står klart att skälet till att Arbetaren vill bli av med henne är hennes åsikter, eller ”vad de tror att mina åsikter är”.

Annons Annons

– Det är inte en giltig grund för uppsägning. Ingen, vare sig från styrelsen eller redaktionen, har pratat med mig om något eller anklagat mig för något, så jag kan inte bemöta vad nu anklagelserna skulle bestå i. Jag har försökt att tala med både redaktionen och styrelsen och bett om ett möte där jag får presentera mig och berätta hur jag tänkt om tidningen och höra hur de tänker. Men de har inte ens svarat.

Tommy Sundvall, ledamot i SAC Syndikalisternas centralkommitté, som också agerar tillfällig bolagsstyrelse i SACs bolag Federativa Förlag och dess dotterbolag Arbetaren Tidnings AB, säger till Journalisten att förhandlingar och överläggningar sköts helt av tidningsbolagets externa juridiska ombud och att han därför inte kan kommentera uppsägningen.

– Att Kajsa Ekis Ekman inte fått svar på mejl som hon skickat beror dels på att det är vårt juridiska ombud som ska sköta kontakten, dels på att styrelsen befinner sig under stark press och därför inte har haft möjlighet att svara, säger Tommy Sundvall.

Tidningsbolagets styrelse tillika SACs centralkommitté är oenig. Ledamoten Jennie Gejel uppger i ett mejl till Journalisten att hon har reserverat sig mot beslutet att säga upp Kajsa Ekis Ekman som vikarierande tillförordnad chefredaktör för Arbetaren:

”Anledningarna till mina reservationer är dels att uppsägningen – beslutet i sig såväl som förfarandet – strider mot LAS, och jag anser inte att en fackförening för arbetare bör fatta beslut som strider mot arbetsrättslig skyddslagstiftning, dels att det saknas skäl att anta att Ekman inte kan utföra det jobb hon anställts för att utföra”, skriver Jennie Gejel i mejlet, och fortsätter:

”Mitt intryck av Ekman är gott och av allt att döma har hon genomtänkta idéer om hur tidningen skulle kunna utvecklas. Hennes målsättningar och idéer har en stabil klassanalys, fokus på att lyfta arbetarklassens röster, och hade kunnat bidra till att arbetarklassens intressen fick mer medialt utrymme. Jag tycker att det är beklagligt att hon nekas den möjligheten, och skamligt att som fackligt förtroendevalda medvetet agera i strid med arbetsrättslig skyddslagstiftning.”

Kajsa Ekis Ekman uppger att hon fortfarande har svårt att utföra arbete eftersom hon inte har tillgång till några arbetsverktyg eller inloggning till Arbetarens sajt.

– Det känns hemskt frustrerande med dagar kvar till valet då jag haft en planering på valbevakning. Jag har också texter skrivna om valet som nu kommer att bli värdelösa. Kanske är det någon som är intresserad av att läsa de här texterna?

Hon har också beställt och fått texter från Chile och Colombia, men de har inte heller publicerats. Hon har fått tillbaka inloggningen till sin mejl på Arbetaren, men uppger att det fortfarande är andra som har tillgång till den.

– Det är extremt allvarligt då det ju skriver okända människor till mig som hoppas att jag ska ta upp deras personliga berättelser på olika sätt, säger Kajsa Ekis Ekman.

Fler avsnitt
Fler videos