Gå direkt till textinnehållet

Journalist – ett yrke på glid?

Är journalisterna på väg att tappa makten över sitt eget arbete? Det menar medieforskaren Gunnar Nygren i sin nya bok Yrke på glid.

Journalisten blir allt mer professionell och alltmer en självständig maktfaktor. Så har bilden varit de senaste decennierna. Men ny teknik och nya ekonomiska villkor är på väg att ändra bilden, hävdade Gunnar Nygren på en presskonferens i går kväll när hans nya bok presenterades.

Han har utgått från det som kallas professionsforskning.

Professioner är de yrken som har kunskapsmonopol ("bara vi kan"), starka etiska regler, yrkesutbildning, yrkesförbund och en känsla av att verka för det allmännas bästa. Typiska yrken är ju läkare och advokat men även journalisten delar många av dragen.

–   På nittiotalet med Maktutredningen var den typiska bilden att
journalisten tagit makten. De argumenten har inte hörts på några år, säger Gunnnar Nygren. 

– Jag menar att makten minskat, att professionen försvagats.
Han räknar upp ett antal faktorer som visar på den försvagade
journalistrollen:
Det är inte längre lika klart vad en journalist ska göra. Tekniken innebär att man idag gör mycket som andra yrkesgrupper gjorde förut.

Pengar och annonssäljare är tätare kopplade till redaktionen.

Nätet har gjort att publiken själva kan hitta källor och publicera.

Etiska regler får stryka på foten i en del av de nya medierna.

Samhällsintresse inte lika avgörande för valet av journalistyrket.

Gunnar Nygren resonerar också kring den minskade makten för publicisten. En enkätundersökning bland journalister visar en entydig bild av att medieföretagens drivkrafter i mycket högre grad blivit ekonomiska.
Den självständiga fast anställda journalisterna blir också färre. 30 procent av Journalistförbundets medlemmar är idag utan fast jobb.
Innnehållsproduktionen sköts i alllt högre grad av vikarier, produktionsbolag och frilansar.
– Jag säger inte att journalistiken blivit sämre av det, säger Gunnar Nygren.
Men makten över det egna arbetet är mindre.

Fler videos
Fler avsnitt