Gå direkt till textinnehållet

Jonas Ohlsson: ”Det som sker nu är avgörande för dagspressen”

De dramatiska förändringarna i mediekonsumenternas vanor under 2020 ger hopp om dagspressens framtid. ”Nyhetsmedierna har stiftat bekantskap med en ny publik och nu gäller det att vårda den relationen”, säger Jonas Ohlsson, föreståndare för Nordicom som idag presenterade Mediebarometern för 2020.

Som Journalisten berättade i morse ökade mediekonsumtionen kraftigt under pandemiåret 2020, enligt Nordicoms Mediebarometern. Mediekonsumtionstiden ökade från sex till sju timmar i snitt per person och dag och SVT och kvällstidningarna ökade sin räckvidd kraftigt, men även morgontidningarna ökade sin publik 2020, samtidigt som också betalningsviljan för nyhetsmedier ökat bland svenska folket. Förändringarna mellan 2019 och 2020 är storleksmässigt sådana som man normalt kanske kan se över en femårsperiod, enligt Nordicoms föreståndare Jonas Ohlsson

– 2020 var ett speciellt år. Alla kurvor pekar uppåt, utom för print som fortsätter att tappa, konstaterar Jonas Ohlsson.

Om nyhetskonsumtionen och betalningsviljan kommer att ligga kvar på samma nivå efter pandemin, eller om det handlar om en tillfällig uppgång till följd av coronakrisen är ännu omöjligt att svara på. Men i branschen har det tänt ett nytt hopp.

Annons Annons

– Nyhetsmedierna har stiftat bekantskap med en ny publik och nu gäller det att vårda relationen till den publiken.

Hur viktigt är det?
– Det blir avgörande för dagspressen. Annonsnedgången var stor förra året och den förklaras inte bara med pandemin. Det är inte troligt att annonspengarna kommer tillbaka till den nivå som fanns före pandemin. Annonsmarknaden är på väg bort, samtidigt som den tryckta tidningen dör ut med prenumeranterna. Det som återstår är den digitala publikaffären.

Enligt Mediebarometern är SVT och kvällspressen de stora publikvinnarna 2020. SVT ökade den dagliga räckvidden för sina nyheter med sex procentenheter till 52 procent och kvällstidningarna med fem procentenheter till 28 procent. Även morgontidningarna, TV4, gratistidningar och SR ökade sin nyhetspublik.

Nyheter, daglig räckvidd, 9–79 år, 2020 (procent samt förändring jämfört med 2019 i procentenheter). Andelen som tagit del av nyheter i respektive medium. Bild: Mediebarometern, Nordicom, Göteborgs universitet. 

Morgontidningar är nu för första gången större online än i print. 36 procent av hushållen hade 2020 en digital morgontidningsprenumeration, mot 31 procent 2019. 29 procent av hushållen hade en prenumeration på morgontidning i papper 2020, mot 31 procent 2019.

Totalt har hälften av landets hushåll en dagstidningsprenumeration.

Fler avsnitt
Fler videos