Gå direkt till textinnehållet

JK sågar nytt lagförslag om sekretess

Justitiekansler Anna Skarhed avstyrker ett förslag från regeringskansliet om utökad sekretess i internationella samarbeten. Orsaken är att regeringens förslag strider mot grundlagen.

Den föreslagna lagändringen rör sekretess i internationella samarbeten. Enligt en promemoria från Justitiedepartementet vill regeringen att sekretessen rörande internationella avtal ska utökas så att den omfattar avtal som regeringen ingår.

Justitiekanslern riktar skarp kritik mot förslaget och avstyrker det, mot bakgrund av att det står i strid med tryckfrihetsförordningen (TF) samt att meddelarfriheten begränsas.

Enligt TF ska inskränkningar i handlingsoffentligheten beslutas av riksdagen. Regeringen föreslår nu att regeringen ska kunna besluta om sådana inskränkningar när det rör internationella avtal.

JK konstaterar att den föreslagna lydelsen i lagen ”dramatiskt utvidgar det sekretessbelagda området på ett vis som knappast kan vara avsett”. Hon avstyrker lagförslaget eftersom den ger regeringen mer makt över offentlighetsprincipen än vad som är tillåtet enligt TF: ”Ytterst handlar frågan om att begränsningar i offentlighetsprincipen inte ska kunna undantas parlamentarisk kontroll.”

JK anser att mycket ”talar för” att det förordade förslaget från Justitiedepartementet inte är förenligt med grundlagen. Den tystnadsplikt som följer av en av de föreslagna bestämmelserna inskränker också meddelarfriheten, anser Anna Skarhed. Hon ifrågasätter starkt detta, och förslår att den specifika paragrafen i lagförslaget ”stryks i sin helhet”.

Fler avsnitt
Fler videos