Gå direkt till textinnehållet

JK: Åklagare hade rätt beslagta videoband

TV4s reporter spelade upp en bandad intervju om ett brott för åklagaren för att denne skulle ge en kommentar. Då beslagtog åklagaren bandet. TV4 överklagade utan framgång beslutet i flera instanser. Nu har även Justitiekanslern, JK, kommit fram till att beslaget av videobandet var lagenligt.

TV4s reporter spelade upp en bandad intervju om ett brott för åklagaren för att denne skulle ge en kommentar. Då beslagtog åklagaren bandet. TV4 överklagade utan framgång beslutet i flera instanser. Nu har även Justitiekanslern, JK, kommit fram till att beslaget av videobandet var lagenligt.

En reporter vid TV4 i Göteborg bad i höstas kammaråklagare Thomas Ahlstrand kommentera uppgifter om ett mål som gällde misstänkt grov egenmäktighet med barn. Med sig hade reportern därför ett videoband där han per telefon samtalade med ett syskon till ett av de barn som förundersökningen gällde, och som då befann sig i Somalia.

När åklagaren lyssnade till bandet beslöt han att det skulle beslagtas.

Några timmar senare hävde åklagaren beslaget efter att bandet kopierats och en utskrift av det hade införts i förundersökningsprotokollet.

Samma kväll sände TV4 delar av telefonsamtalet inom ramen av ett nyhetsinslag. Syskonets namn var då fingerat.

TV4 begärde rättslig prövning av Ahlstrands beslut, men tingsrätt, hovrätt, överåklagaren och Riksåklagaren hade inget att invända mot beslaget.

Slutligen vände sig TV4 till JK för en prövning.

Enligt TV4 var videobandet grundlagsskyddat, redaktionellt källmaterial.

JK hänvisar i sitt utlåtande till ett yttrande från Riksåklagaren, RÅ, som inledningsvis slår fast att det hade varit lagstridigt att beslagta filmen om innehållet hade omfattats av tystnadsplikt enligt yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. Där skyddas identiteten för den som exempelvis framträtt i ett radio- eller TV-program eller en inspelning för sändning. Men tystnadsplikt gäller inte om den som ska skyddas går med på att hans identitet röjs.

RÅ konstaterar att reportern klargjort för åklagaren vem som hade lämnat uppgifterna i det bandade samtalet. Barnet kunde dessutom identifieras av personer som kände till innehållet i förundersökningen.

I RÅs yttrande noteras att TV4 uppgett att bolaget velat skydda flickans identitet. RÅ kommenterar:

”Jag utgår ifrån att därmed inte menas mer än att bolaget av integritetsskäl avstått från att presentera hennes riktiga namn, på samma sätt som familjemedlemmarnas samtliga namn har skyddats. En längre gående tolkning skulle innebära att TV4 anser sig ha brutit mot den grundlagsskyddande tystnadsplikten.”

JK delar RÅs åsikt när det gäller tystnadsplikten, men tillägger att inte bara den, utan även grundlagens förbud mot efterforskning av källor kan diskuteras i det här fallet.

Kanslern kommer ändå fram till att det inte heller var fråga om efterforskning eftersom videobandet beslagtogs redan innan programmet hade sänts. Reportern hade ju dessutom berättat för åklagaren vem som lämnat uppgifterna.

JK kan inte heller se att journalisten varit bunden av någon tystnadsplikt enligt yttrandefrihetsgrundlagen, något som skulle ha hindrat beslag.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos