Gå direkt till textinnehållet

Ingen ansvarsfrihet för ordförande och kassör i Västra Frilanssektionen

Kaoset i Västra Frilanssektionen fortsätter. På årsmötet fick ordförande och kassör inte ansvarsfrihet – och de uppmanas betala tillbaka ersättning de redan fått. Mötet bröts innan en ny styrelse utsetts och det är oklart när ett nytt möte kan hållas. UPPDATERAT

Efter över tre timmar ajournerades Västra Frilanssektionens årsmöte i måndags. Då hade man tagit sig igenom knappt halva dagordningen. Men mötet hann komma fram till att ordföranden och kassören inte skulle få ansvarsfrihet. Dessutom uppmanas de att betala tillbaka delar av det arvode som de fått, då årsmötesdeltagarna ansåg att det var oskäligt högt.

Mötet beskrivs av personer som närvarade och som Journalisten pratat med som intensivt, men tonen ska ha varit god trots de många konfliktfrågor som fanns på bordet.

– Det var ett kaotiskt möte med många känslor och olika åsikter. Men det var ingen hätsk stämning, säger Victoria da Silva, ombudsman på Journalistförbundet centralt som tagit över ansvaret för att sammankalla årsmötet.

Victoria da Silva kallar utvecklingen i Västra Frilanssektionen för tråkig.

– Facket är till för att förändra och förbättra arbetsvillkoren. Men det var inga sådana frågor som var uppe igår. Det är lite sorgligt att det blir internpolitik och konflikter som diskuteras, säger hon.

Vid förra årsmötet hade hela styrelsen för Västra Frilanssektionen avgått, och då valdes en helt ny styrelse.

När Journalisten pratar med de olika parterna skiljer sig bilden av vad som har hänt kraftigt.

Den nu avgångna ordföranden Madeleine Jostedt Ulrici menar att problemen uppstod först i slutet av året. Hon var inte med på årsmötet. Dock var hon beredd att vara med över länk, men tekniken i den lokal som mötet hölls i var inte anpassad för hybridmöten. Hon släpptes därför inte in.

– Det var väldigt tråkigt att det blev så. Jag ville absolut vara med och jag var beredd i flera timmar på att bli inkopplad, säger hon.

Enligt Victoria da Silva så hade Madeleine Jostedt Ulrici inte anmält sig till mötet, vilket personer som skulle delta digitalt skulle ha gjort i förväg. När Madeleine Jostedt Ulrici sedan hörde av sig under mötet och sade att hon var tillgänglig så bedömde Victoria da Silva inte att det var en bra idé.

– Även om inte stämningen var hätsk, så var den upprörd. Jag gjorde därför bedömningen att det inte fungerade att koppla in henne mitt i allt. Just där och då var det inte läge att avbryta hela mötet som redan pågått en bra stund för att försöka få henne inloggad. Min erfarenhet säger att det i en upprörd stämning sällan blir bra att koppla upp en person digitalt när de allra flesta sitter på plats, till stor del av respekt för den som sitter ensam på annat håll.

Enligt Madeleine Jostedt Ulrici ligger sjukdom i familjen bakom den uppkomna situationen. I december var hon tvungen att flytta från Göteborg till Värmland, och kunde därefter inte vara lika aktiv som tidigare i styrelsearbetet.

– Jag har fått ställa in massor av jobb, jag har lagt om allting. Jag sa det till min styrelse; tyvärr har det här kommit som en blixt från klar himmel – jag kan därför inte engagera mig just nu och övriga styrelsen behöver kliva in. Men styrelsen har inte fått den utbildning som vi bedömer att man behöver få när man är rätt grön i sammanhanget, och har därför inte alltid vetat vad de ska ta sig till.

En annan bild av vad som har hänt har Katarina Arvidson, som sitter i styrelsen för Frilans Riks och som sedan november i fjol varit adjungerad in i styrelsen för Västra sektionen. Hon tillfrågades av Madeleine Jostedt Ulrici om att bli adjungerad efter att de båda deltagit i en workshop om fackligt arbete. Hon menar att det var en styrelse med stora problem som hon klev in i.

– Jag upptäckte att det fanns många problem i styrelsearbetet, framförallt inom ekonomin. Det baserades på dålig kunskap och att de inte kände till regler och förordningar. Jag lade många, många arbetstimmar på att reda ut saker. Jag märker också att de kanske inte har den tiden som krävs för att sitta i en styrelse. Kontentan är att de tog på sig för mycket och hade för skrala kunskaper, säger hon.

Madeleine Jostedt Ulrici delar inte Karatina Arvidsons bild.

– Tvärtom, vi upplevde att allt var väldigt välfungerande, säger hon.

– Det finns ett antal personer inom Västra Frilans som är otroligt grälsjuka, som i princip alltid bidrar till att det blossar upp ett antal konflikter. Det är något som vi i styrelsen försökte vända ryggen åt totalt, vi ville börja på nytt och att det skulle bli något glädjefyllt och givande för alla medlemmar.

Konflikten rör bland annat vilket stöd som borde ha getts till styrelsen och vad för stöd som ledamöterna borde bett om. Enligt Katarina Arvidson bottnar problemen i att styrelsen inte bett om hjälp från Frilans Riks eller Journalistförbundet.

– När man inser att man inte klarar arbetet på ett bra sätt ska man kontakta Frilans Riks för att få stöd. Den basala kunskapen hos dem som satt i styrelsen var väldigt dålig. Men de har inte hört av sig till Frilans Riks och sagt att de behöver hjälp.

Skulle Frilans Riks kunna ha agerat tidigare?
– Nej, de kom inte med någon förfrågan, utan det är först när jag får en vanlig förfrågan om att vara med i styrelsen som jag upptäcker att mycket saknas, säger Katarina Arvidson.

Madeleine Jostedt Ulrici menar att det inte fanns behov av hjälp innan december, när hon drabbades av sjukdom i familjen.

– Jag har därefter bland annat pratat med ordförande i Frilans Riks, säger hon

Den gamla styrelsen för Västra sektionen har erbjudit att hjälpa till i övergången, men den nya styrelsen valde att tacka nej till det.

– Vi ville försöka göra det själva, och bryta med den konflikt som funnits tidigare, säger Madeleine Jostedt Ulrici.

Hon säger också att det inte funnits tillräckligt med stöd från Journalistförbundet.

– Vi fick tillgång till våra konton först i oktober. Att det har varit problem är för att vi inte fått det stöd som utlovades, säger hon.

Enligt Victoria da Silva stämmer det inte att styrelsen inte fått tillgång till konton.

– Förbundet förvaltade sektionens pengar från tidig vår fram till oktober eftersom de inte kunde hantera detta själva. Det har även gjorts flera utbetalningar under året. Tillgång till pengarna har funnits hela tiden, säger hon.

En annan del av konflikten handlar om att styrelsen haft en teambuilding som kostat sektionen 14 000 kronor, trots att det bara var budgeterat för 1 500 kronor.

– Det är inte acceptabelt. Vi ska verka för medlemmarna och ha aktiviteter för dem som gör att de kan få nya kunskaper och känna att förbundet är till för dem, säger Katarina Arvidson.

Madeleine Jostedt Ulrici tillbakavisar att det skulle vara slöseri med medlemmarnas pengar – tvärtom var det en givande satsning på att få styrelsearbetet att fungera bättre, menar hon.

– Jag står för det och anser att vi behövde teambuilda för att kunna blicka framåt och se vad vi kunde göra för våra medlemmar, säger hon.

Styrelsen möttes för första gången fysiskt i Stockholm, där de var med på en workshop som Journalistförbundet höll om frilansfackligt arbete. Då beslutade man att förlänga vistelsen med en natt, för att kunna äta middag tillsammans och därefter ha en förmiddag där man arbetade tillsammans.

– Vi hade en mycket god anledning att genomföra det mötet, och vi fick höra att det var ett bra initiativ när vi berättade om det, säger Madeleine Jostedt Ulrici.

Hon kommer inte att betala tillbaka pengar, med undantag för utgifter för ett glas vin per person till middagen. Enligt Journalistförbundets regler får man inte köpa alkohol för föreningens pengar.

– Vi har inte sysslat med några luxuösa överdrifter. Jag hade missförstått reglerna kring alkohol, för de skiljer sig lite mellan olika organisationer. Det kommer jag privat att betala tillbaka. Men i övrigt finns det inget som vi ser är felaktigt.

En invändning är att det bara var budgeterat för 1 500 kronor för den typen av aktiviteter. Ska man inte följa budgeten?

– Det är en budget som sattes av den tidigare styrelsen. Vi bedömde att vi hade pengar, och vi ville göra en maximal insats. Då behövde vi teambuilda och ha en planeringsdag. Det var extremt svårt att få ihop alla eftersom folk reser i jobbet och bor på olika ställen i världen. När vi äntligen kunde mötas kände vi att nu gör vi såhär. Jag står för det 100 procent, säger hon.

Madeleine Jostedt Ulrici säger att hon är beredd att diskutera de frågor som hon inte beviljats ansvarsfrihet för, och att det inte finns någon grund för det.

– Vi har förankrat alla våra beslut väl i de stadgar som har funnits, säger hon.

Inget datum har ännu satts för när årsmötet ska slutföras.

– Det är många frågor som jag inte har något svar på. Det är lite rörigt, kan man sammanfatta det, säger Victoria da Silva på Journalistförbundet.

Katarina Arvidson är dock optimistisk inför framtiden.

– Vi är tre som vill jobba i styrelsen, och vi kommer nu försöka hitta två till. Sen ska vi få igång aktiviteter för medlemmarna igen: Det är viktigt att sektionen inte läggs vilande eller försvinner, säger hon.

En som deltog på mötet var den tidigare ordföranden Bella Stenberg. Hon menar att det som hänt inom Västra Frilanssektionen till stor del är ett resultat av att uppdelningen av det frilansfackliga arbetet i en riksklubb med lokala sektioner inte fungerat.

– Riks tar inte ansvar för sektionerna, och har låtit det här ske. Här verkar de inte alls ha pratat med varandra. Det är ganska lite kommunikation, i alla fall upplever jag som vanlig medlem det så. Det här systemet behöver förändras i grunden.

Uppdatering: Victoria da Silva har bemött två påståenden från Madeleine Jostedt Ulrici.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler videos
Fler avsnitt