Gå direkt till textinnehållet

Henrik Evertsson om nya Estonia-domen: ”Mycket förvånande att man dömer mig”

Journalisten Henrik Evertsson väntade sig inte en fällande dom i hovrätten. – Vi gjorde en skonsam och varsam informationsinhämtning.

Idag föll hovrättsdomen i målet där Henrik Evertsson och vrakexperten Linus Andersson åtalats för brott mot Estonialagen, efter att 2019 ha filmat runt Estoniavraket i Östersjön. Hovrätten fäller dem och höjer påföljden till 80 dagsböter.

Henrik Evertsson beklagar domen, säger han i en kommentar till Journalisten:

– Vi menar att vi inte begått något brott genom att göra den här skonsamma och varsamma informationsinhämtningen. Vraket var mycket bristfälligt dokumenterat, något som gett upphov till teoribildningar. Därför var det av vikt att försöka få en tydligare bild av vrakets beskaffenhet.

– Vi bedömde att det låg i allmänhetens intresse, en uppfattning som inte ändrat sig genom dagens dom. Att de nya upplysningarna som kom fram i dokumentärserien har varit betydelsefulla är förövrigt något som bekräftas av att myndigheterna själva önskar undersöka vraket.

Var ni beredda på ett åtal när ni beslutade att filma vid vraket?
– Nej. Inför själva expeditionen till vraket hade min arbetsgivare gjort rättsliga utredningar som visade att det inte var ett brott att genomföra den här informationsinhämtningen. För min egen del var det ett villkor att anhörigföreningen var välvilligt inställd samt att vi hade bra koll på de journalistiska metoderna och etiken runt det hela.

– Jag blev utvald att delta då jag ansågs besitta god researchkunskap om M/S Estonia och var därmed utkommenderad på ett journalistiskt arbete. Eftersom jag visste att vraket var bristfälligt undersökt så var det för mig givet att den här dykexpeditionen skulle bidra till att kasta nytt ljus över kunskapsläget. Sett i ljuset av allt detta är det mycket förvånande att man nu väljer att döma mig för gravskändning.

Kommer ni att överklaga domen?
– Vi kommer läsa och begrunda domen över helgerna. Målet innehåller många för journalister centrala principfrågor. I mitt tycke förtjänar de speciella omständigheter och ovanliga rättsfigurer som det här målet vilar på en prövning även i högsta instans. Med det i åtanke pekar det mesta på att vi kommer överklaga domen till Högsta domstolen. 

Fler avsnitt
Fler videos