HD nekar Kent Ekeroth
prövningstillstånd

23 februari, 2017

Högsta domstolen nekar Kent Ekeroth (SD) prövningstillstånd rörande ersättningen från Göteborgs-Posten för den så kallade järnrörsfilmen.

Göteborgs-Posten ska betala 2 325 kronor i ersättning till Kent Ekeroth för att GP publicerat bilder ur järnrörsfilmen. Ekeroth har krävt 20 000 kronor för upphovsrättsintrånget, men nu nekas han prövningstillstånd av Högsta domstolen.

Journalisten har tidigare berättat att Kent Ekeroth krävt ersättning från tidningar som publicerat bilder från den så kallade järnrörsfilmen. I maj förra året kom hovrätten i Göteborg fram till att GP ska betala 2 325 kronor för publiceringarna, en sänkning från 3 100 kronor i tingsrättsdomen.

Kent Ekeroth som krävt 20 000 kronor överklagade till Högsta domstolen, som nu nekat honom prövningstillstånd. Motiveringen är att fallet inte är av vikt för ledningen av rättstillämpningen samt att det saknas synnerliga skäl.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies