Gå direkt till textinnehållet

Gordh: ”Sjukhusläkarens granskning stämmer inte”

Tidningen Sjukhusläkarens granskning av händelserna på IVA på Södertälje sjukhus är fel. Det menar Axel Gordh Humlesjö, medarbetare på Debatt då programmen sändes. Men Christer Bark, redaktör på Sjukhusläkaren, tillbakavisar anklagelserna. (Uppdaterad)

Journalisten skrev igår om tidningen Sjukhusläkarens granskning av det som hänt på Södertälje sjukhus efter att underskötaren Peter Magnusson gått ut i SVT Debatt och sagt att det rådde en rasistisk kultur på sjukhuset. En kultur som enligt honom ledde till sämre vård för vissa patienter.

Enligt Sjukhusläkaren har interna och externa utredningar samt en händelseanalys visat att det inte rådde någon rasistisk kultur på sjukhuset. I stället äventyrades patientsäkerheten på grund av personalmotsättningar i natteamet, menade den.

Men Axel Gordh Humlesjö, tidigare medarbetare på Debatt och numera redaktör för Uppdrag granskning, menar att Sjukhusläkarens granskning är felaktig.

Annons Annons

– Den granskning som tidningen publicerar bygger på sjukhusets partsinlaga som nästan i sin helhet har använts i Arbetsdomstolen för att rentvå sjukhuset och smutskasta underskötaren. De har varken intervjuat underskötaren eller någon på Debatt. Jag har räknat till 48 sakfel i de två artiklar som tidningen publicerar.

Att granskningen skulle bygga på sjukhusets partinslaga tillbakavisar dock Christer Bark, som gjort granskningen.

– Jag har inte ens läst inlagan. Vi har dessutom sökt undersköterskan och pratat med den andra källan som Debatt använde.

Ett av felen i granskningen är enligt Axel Gordh Humlesjö att Debatts program inte byggde på uppgifter från en enda källa, underskötaren, utan flera.

– Vi pratade med omkring 20 personer och hade fyra källor i programmet, två som medverkade i programmet och två anonyma. Vi bygger absolut inte vår story bara på underskötarens uppgifter.

Men Christer Bark säger att Sjukhusläkaren inte har påstått att Debatt byggde sina program på en källa.

– Det har vi aldrig skrivit. Däremot granskar vi huvudkällan, eftersom uppgifterna om de konkreta händelser som togs upp kom från honom.

Ett annat fel i Sjukhusläkarens granskning är enligt Axel Gordh Humlesjö att de utredningar som Sjukhusläkaren hänvisar till är inte oberoende, utan utförda av sjukhuset.

– De tog in ett konsultbolag som gjorde en enkätundersökning, men ingen utredning. Och händelseanalys om den romske man som felbehandlats som man hänvisar till utfördes av den medicinskt ansvarige på avdelningen. Han är en av dem som kritiserades i programmen, så hans oberoende kan starkt ifrågasättas.

När det gäller  händelseanalysen av behandlingen av den romske mannen har Axel Gordh Humlesjö fel, säger Christer Bark.

– Där är han helt ute och cyklar. Det gjordes en ordentlig händelsanalys av ansvariga från andra kliniker, den medicinskt ansvarige på IVA hade inget med det att göra. 

Uppgiften i Sjukhusläkaren om att Debatt fick tillrättalägga uppgifter om Ku Klux Klan-liknande möten är dock felaktig.

– Det vi rättade var en kommentar från den andra källan som medverkade i programmet, en läkare, som handlade om något som hänt på ett annat sjukhus. Men läkarens kommentar om Ku Klux Klan-liknande möten gällde IVA, den rättade vi inte.

Men det borde Debatt ha gjort, anser Christer Bark.

– Jag har pratat med läkaren och det han uttalade sig om i Debatt var det han upplevt under sina 25 år som läkare, och han säger att Södertälje sjukhus inte på något sätt  var värre än något annat sjukhus han arbetat på.

Men undersköterskans uppgifter har inte motbevisats och det gör att hela grunden för Sjukhusläkarens granskning är fel, menar Axel Gordh Humlesjö.

– Granskningen och sjukhuset riktar in sig på att undersköterskan Peter Magnusson har ljugit. Men hans uppgifter om en rasistisk jargong i fikarummet och att patienter med invandrarbakgrund behandlats illa på sjukhuset stämmer ju. Det har ingen på något sätt lyckats motbevisa. Den oanständiga behandlingen av en whistleblower fortsätter alltså än idag. 

Christer Bark tycker inte att undersköterskan har behandlats oanständigt, utan anser att Debatt har utelämnat betydelsefulla delar av händelserna.

– Det blir en sådan pajkastning om detaljer här. Det jag tycker är viktigast är att undersköterskan erbjöds att samarbeta med ledningen för att komma till rätta med de här problemen, men han var inte intresserad. Det finns med på den bandinspelning som Debatt sände, men det visar man aldrig.  Varför förtiger man det? Journalistiskt sett tycker jag att det är anmärkningsvärt.

Läs den tidigare artikeln här

Journalisten söker Sjukhusläkaren för en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos