Gå direkt till textinnehållet

Google ska betala 50 miljoner i sanktionsavgift

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Bakgrunden är att IMY den 10 mars 2020 utfärdade en sanktionsavgift om 50 miljoner kronor mot Google för att företaget brutit mot dataskyddsförordningen, GDPR, i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. Beslutet har efter det överklagats och prövats i förvaltningsrätten och kammarrätten.

Google och IMY överklagade båda kammarrättens avgörande. IMY uppmärksammade en rättsfråga om hur detaljerad en privatperson behöver vara i sin begäran om radering till en sökmotor, och överklagade därför domen.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 20 december att inte meddela prövningstillstånd i målet. Google ska därmed följa IMYs föreläggande och betala sanktionsavgiften.

Fler avsnitt
Fler videos