Gå direkt till textinnehållet

Gigantiskt sparpaket på NRK

Måste spara 300 miljoner kronor – alla anställda kan söka avgångsvederlag.

Norska public service-bolaget Norsk rikskringkasting (NRK) fick 150 miljoner mindre än väntat i statsbudgeten för 2023. Det utlöste en hastig besparingsprocess som nu resulterar i ett sparpaket som omfattar 300 miljoner kronor, motsvarande fem procent av NRKs årsbudget om sex miljarder kronor. Utöver de minskade intäkterna ska besparingen täcka underskott som uppstått i samband med den extraordinära nyhetssituationen och extrakostnader på tekniksidan under 2022.

Norska Journalisten rapporterar att NRK på måndagen gått ut med ett erbjudande till samtliga anställda under 67 år om avgångsvederlag. Sista ansökningsdag är den 9 januari. Hur stort avgångsvederlaget är framgår inte.

Fler avsnitt
Fler videos