Gå direkt till textinnehållet

Funcke:Dåligt underlag för nya förtalsregler

Regeringens förslag att slopa kravet på ”särskilda skäl” för att det allmänna ska åtala i förtalsmål är undermåligt underbyggt, anser tryckfrihetsexperten Nils Funcke. Journalisten publicerar i anslutning till det, samtliga promemorier som Yttrandefrihetskommittén gjorde om integritet.

Nils Funcke skriver i en debattartikel att Yttrandefrihetskommittén tog integritetsfrågorna på stort allvar (av kommitténs 92 promemorior handlade 18 om integritetsskyddet).

Kommittén sade ändå nej till ett krav från ordföranden Göran Lambertz och justitiedepartementet om att införa ett integritetsbrott i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Till slut gick dock kommittén med på att slopa kravet på ”särskilda skäl” för förtalsåtal.

En olycklig kompromiss, anser Nils Funcke, som i stället pekar på fallet med filmen Callgirl, där JK avstod från att väcka förtalsåtal, trots att Olof Palme utmålades som pedofil. Fallet är ett ”lysande exempel på kraften i en öppen debatt och dess möjligheter att åstadkomma förändringar utan utdragna rättsprocesser”, menar Nils Funcke.

Läs hela debattartikeln här.

Här publicerar vi samtliga promemorier som Yttrandefrihetskommittén tog fram som handlade om integritet.

 

Fler avsnitt
Fler videos