Gå direkt till textinnehållet

Freivalds gav efter för trycket: Innehav av barnporr förbjuds

Justitieminister Laila Freivalds vill att barnpornografibrott utdefinieras från yttrandefrihetsgrundlagarna.SJFs ordförande Håkan Carlson är starkt kritisk och menar att det finns andra, mindre drastiska vägar att gå.

Justitieminister Laila Freivalds vill att barnpornografibrott utdefinieras från yttrandefrihetsgrundlagarna.

SJFs ordförande Håkan Carlson är starkt kritisk och menar att det finns andra, mindre drastiska vägar att gå.

Freivalds avslöjade sina planer i tisdags efter en uppvaktning från fem organisationer som värnar barns rättsliga skydd.

Och hon vill skynda på ett beslut. På justitiedepartementet räknar man med att en proposition ska kunna presenteras för riksdagen i god tid före årsskiftet.

Därmed kan riksdagen besluta om en grundlagsändring som kan träda i kraft före sekelskiftet.

Justitieministern vill föreslå att all reglering av barnpornografibrott förs över till brottsbalken.

I en debatt i Sveriges Radios samhällsprogram Studio Ett i tisdags förklarade Freivalds emellertid att hon inte i detalj vet hur lagändringarna ska genomföras.

— Detta väcker många frågor, kommenterar Journalistförbundets ordförande Håkan Carlson. Det är konstigt att en justitieminister har den principiella åsikten att grundlagen ska ändras utan att hon vet hur.

— En justitieminister ska i det längsta dra sig för att föreslå ingrepp i grundlagen. Det är inget man gör för att blidka tillfälliga opinioner.

Carlson betonar att sexuella övergrepp mot barn är avskyvärda handlingar som med all kraft ska bekämpas. Men han är starkt kritisk mot den metod som justitieministern nu valt.

— Grundlagar ska inte styras av känslor.

Håkan Carlson hävdar att det finns andra sätt att komma åt barnpornografibrott än att lyfta ut dem ur grundlagarna, vilket SJF pekat på i sitt remissvar till Barnpornografiutredningen (se nedan).

Barnpornografiutredningen lämnade sitt betänkande i mitten av mars. Den 7 juli gick remisstiden ut. Utredningens majoritet, som nu alltså körs över av justitieministern, har bland annat föreslagit att en så kallad stencilregel ska gälla för barnpornografiska alster, det vill säga att bara filmer som försetts med uppgifter om utgivare ska vara grundlagsskyddade. Övriga filmer ska bedömas enligt brottsbalken.

Förbud banar väg för nya

SJF vänder sig i sitt remissvar mot den lösningen.

Förbundet föreslår i stället, i likhet med Mediekommittén, en så kallad presumtionsregel, enligt vilken grundlagsskyddet prövas i varje enskilt fall. Uppgifter om utgivare ska inte vara den enda avgörande faktorn.

SJF är emot en kriminalisering av innehav av barnpornografi. Det skulle öppna för nya, av smakskäl dikterade förbud, befarar man.

Även Tidningsutgivarna, TU, varnar i sitt remissvar för sådana smittoeffekter vid en kriminalisering av innehav.

TU påpekar också att grundlagarna inte skyddar barnpornografin, utan är en ordning för ingripanden mot tryck- och yttrandefrihetsbrott, exempelvis barnpornografibrott.

För övrigt finns barnpornografibrottet, liksom andra tryck- och yttrandefrihetsbrott, med i Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens brottskatalog, framhåller TU.

Justitiekanslern, JK, anser att utredningens förslag motsvarar de krav som bör ställas på en mera effektiv reglering utan att man gör avkall på väsentliga intressen från tryck- och yttrandefrihetssynpunkt.

RÅ hävdar brottsbalken

Riksåklagaren, RÅ, vill att all befattning med barnpornografi på ett klart och enhetligt sätt ska regleras i brottsbalken. RÅ bedömer att den offentliga debatt och journalistik som syftar till att seriöst belysa och motverka barnpornografi redan i dag har ett fullgott skydd i brottsbalkens bestämmelser.

Även Rikspolisstyrelsen, RPS, vill gå längre än utredningen. RPS anser att man ska ta steget fullt ut och i effektivitetens namn acceptera långtgående avsteg från hittills gällande principer. Därför kan RPS tänka sig att utmönstra barnpornografibrott ur yttrandefrihetsgrundlagarna.

Organisationer som värnar barnens rätt är starkt kritiska mot utredningsförslaget. Rädda Barnen föreslår att barnpornografin som helhet lyfts ut ur grundlagarna. Barnens rätt i samhället, BRIS, har samma uppfattning. Svenska Ecpat (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Porposes) hävdar att barnpornografi som förutsatt sexualbrott mot barn, primärt inte ska ses som frågor för yttrandefriheten, utan som led i en pågående brottslig process. Därför ska barnpornografibrott behandlas i brottsbalkens avsnitt om sexualbrott och inte i grundlagen.

Något som alltså justitieminister Laila Freivalds nu tänker föreslå riksdagen.

Läs SJFs remissvar på förbundets hemsida

Fler avsnitt
Fler videos