Gå direkt till textinnehållet

Förhandlingarna stöp på turordningsreglerna

Det var striden om turordningsreglerna som ledde till att partsförhandlingarna kraschade i natt, uppger Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen för Journalisten. Journalistförbundet varnar för allvarliga negativa konsekvenser för arbetstagare om förslagen i Las-utredningen nu blir verklighet.

Förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv avslutades i natt utan att man kunnat nå en överenskommelse.

Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen (bilden) var en av två förhandlare för arbetsgivarsidan Svenskt Näringsliv.

– Det är väldigt tråkigt. Det fanns en uppriktig vilja från båda sidor att nå en överenskommelse och det kändes väldigt nära. Allt är ett paket, men det var turordningsreglerna det till slut stöp på, säger Stefan Koskinen till Journalisten.

Annons Annons

Journalistförbundet anser också att det är beklagligt att det inte gått att nå ett resultat i förhandlingarna.

– Vi beklagar att det inte har gått att komma överens. Parterna har förhandlat in i det sista och vi hoppades att det skulle bli en överenskommelse. Men det har varit ett väldigt svårt förhandlingsläge, säger Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.

Sammanbrottet i förhandlingarna öppnar nu för att förslagen i Las-utredningen kan bli verklighet.

– Det vore en katastrof för arbetstagare och arbetsmarknaden, säger Ulrika Hyllert.

Las-utredaren Gudmund Toijers förslag som presenterades i juni innebär bland annat att arbetsgivare med upp till tio anställda får undanta fem personer från turordningsreglerna (idag två). Dessutom ska anställda som omplaceras klara sina nya arbetsuppgifter utan utbildning (idag 3-6 månaders utbildning).

Vidare ska enligt förslaget uppsägningar av personliga skäl inte kunna ogiltigförklaras, med följden att en uppsagd kan stå utan inkomst under en domstolsprocess.

I lagförslaget blir arbetsgivare också skyldiga att erbjuda kompetensutveckling, och tiden när en visstidsanställd ska få förtur till nya anställningar (så kallad inlasning) sänks från tolv till nio månader.

Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif menar att det är svårare för lagstiftaren att komma åt de problem som finns på arbetsmarknaden, än vad det är för parterna.

– Staten förfogar inte över omställningssystemet, eftersom det i huvudsak ligger i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Därför hade det varit bra om parterna hade kunnat komma överens, säger Johan Lif.

På förhandlingsbordet låg inte bara frågan om anställningsskydd utan också omställningsstöd och a-kassa.

– De problem som finns på arbetsmarknaden kommer inte att försvinna, men de kan hanteras bäst genom avtal mellan parterna. De diskussionerna kommer förstås att fortsätta även om den här förhandlingen nu är avslutad. Man måste komma ihåg att vi har ett system som faktiskt fungerar. Det finns ingen anledning för politiker att införa det förslag som finns i Toijers utredning, säger Johan Lif.

Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen räknar med att Toijers förslag kommer att gå igenom.

– Vi tycker att förslaget har bra bitar, men också några dåliga. Den här förhandlingen är avslutad och nu på morgonen i dag har industriförhandlingarna inletts, så det är inte aktuellt med förlängd förhandlingstid, säger Stefan Koskinen.

Fler avsnitt
Fler videos