Företag lovar frilansar a-kassa

6 mars, 2014

Företaget Frilans Finans har som affärsmodell att ta hand om faktureringen åt frilansar som inte har egen firma. Enligt Frilans Finans har frilansen då rätt till a-kassa mellan uppdragen. Men det stämmer inte enligt Journalisternas arbetslöshetskassa.

Frilans Finans vänder sig till frilansar som inte har egen firma och som vill ha hjälp med det administrativa, som att skicka fakturor till arbetsgivare. När en frilans får ett uppdrag för exempelvis en tidning anställs journalisten av Frilans Finans under den period som jobbet utförs. Frilans Finans skickar fakturan till arbetsgivaren och betalar in skatt, moms och andra avgifter.
– Frilansen är inte egen företagare. Frilans Finans är arbetsgivare under den tid som frilansen har ett uppdrag. Anställningen avslutas efter varje projekt som genomförts, säger Stefan Persson, marknadschef på Frilans Finans.

Han påpekar att fördelen med detta upplägg är att frilansen slipper all bokföring så att hen kan koncentrera sig på att jobba. Den inkomst som frilansen haft under året kommer på frilansens A-skattsedel.
Stefan Persson säger att denna form av anställning, via ett så kallat egenanställningsföretag, är på frammarsch. Enligt egenanställningsföretagens bransch­organisation är anställningsformen ett bra sätt att få fotfäste på arbetsmarknaden för dem som har svårt att få anställning.  
I dag är ungefär 5 000 frilansar anslutna till Frilans Finans, av dessa är runt hundra frilansjournalister.
Enligt Frilans Finans kan den som avslutat ett uppdrag för företaget få a-kassa.
– I normalfall är det inga problem om man följer de regler som är uppsatta, eftersom det är som vilken anställning som helst, säger Stefan Persson.

På Journalisternas arbetslöshetskassa håller man inte med om det.
– Vi ser dem som företagare enligt a-kassans bestämmelser. Vi bedömer förhållandet mellan arbetsgivare och uppdragstagare, mellanledet är inte så intressant för oss, säger Wolfgang Ramstedt, kassaföreståndare på Journalisternas arbetslöshetskassa.
För att ha rätt till ersättning från a-kassan skall en arbetstagare enligt In­spektionen för arbetslöshetsförsäkringar, IAF, ha en eller flera arbetsgivare de är ekonomiskt beroende av. Förhållandet till arbetsgivaren ska inte vara tillfälligt, frilansen ska inte ha ett registrerat företag och inte utföra jobb på en ”bestämd plats som bestäms av arbetsgivaren och där arbetstider kontrolleras av uppdragsgivaren”.

Egenanställningsföretagens branschorganisation skriver på sin hemsida att frilansen kan få rätt till a-kassa genom att föranmäla vilka uppdrag han eller hon har till ett egenanställningsföretag innan arbetet börjar. Frilans Finans anser därmed att frilansen är arbetstagaren i ”arbetsrättslig mening” och utför arbete som egenanställningsföretaget kontrollerar.
– Jag ser inte varför detta skulle göra någon till anställd. Det som skulle göra en frilans till anställd är om egenanställningsföretaget har fått uppdrag av en uppdragsgivare, säger Wolfgang Ramstedt.
Frilans Finans uppmanar frilansar att i kontakten med a-kassans handläggare ”undvika ord eller begrepp som indikerar företagarbegrepp såsom till exempel faktura, kund, sköter mig själv.”
Kan en frilans bli återbetalningsskyldig om det visar sig att de fått a-kassa på felaktiga grunder?
– Ja, en sökande som uppgett felaktiga uppgifter eller inte meddelat förändringar som har betydelse för rätten till ersättning ska betala tillbaka det belopp som är fel. Dessutom måste a-kassan även ta ställning till om medlemmen ska uteslutas och polisanmälas, säger Wolfgang Ramstedt.
Han påpekar att oavsett om en uppdragstagare är att se som företagare eller anställd så har den rätt till ersättning när den är helt arbetslös.
– Däremot kan inte en företagare kombinera ersättning med uppdrag. Det kan en anställd göra i upp till 75 dagar.
 

Rätt till ersättning regleras i lagen
n Frilans Finans tar 6 procent av bruttovärdet på den faktura som frilansen skickat till uppdragsgivaren.
n De som har F-skattsedel eller registrerat bolag har generellt inte rätt till ersättning från a-kassan förrän de lagt ner sin verksamhet.
n För rätt till ersättning vid arbetslöshet ska en person under tolv månader före arbetslösheten haft arbete i sex månader och utfört arbete under minst 80 timmar per kalendermånad eller haft jobb i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex månader och utfört arbete under minst 50 timmar under var och en av dessa månader.

Källa: Lagen om arbetslöshetsförsäkring
 

Taggar: a-kassan

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Stephen Schad tis, 2014-03-11 15:42
Jag finner det positivt att frågan om journalisters rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i händelse av arbetslöshet belyses. Dock innehåller artikeln några sakfel som bör bemötas för att man skall kunna dra relevanta slutsatser. I artikeln står det att Frilans Finans har 5 000 ansluta vilket är fel. Rätt är att Frilans Finans har 7 500 ANSTÄLLDA och som arbetsgivare har ett arbetsgivaransvar i förhållande till arbetstagaren. Angående Kassans tjänstemans resonemang kring när en person har rätt till ersättning från försäkringen så anger lagen att a-kassan skall göra en helhetsbedömning av SAMTLIGA omständigheter i det enskilda fallet för att kunna avgöra om sökanden inte är berättigad till a-kassa. Det är inte acceptabelt att kassans tjänstemän ger sökande besked om att de inte har rätt till a-kassa som enbart baseras på att personen är egenanställd eller att Frilans Finans är arbetsgivare. Att det skulle vara avgörande för en egenanställds rätt till ersättning beroende på om det är denne som skaffat fram arbetet eller ej, måste anses som en orimlig regeltolkning mot bakgrund av att Kassan skall göra nämnda helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Slutligen, skälet till att Egenanställningsföretagens Branschorganisation ber egenanställda att inte använda sig av företagarbegrepp beror på att de facto är anställda. Stephen Schad CEO för Frilans Finans Sverige AB

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies