Gå direkt till textinnehållet

EU-parlamentet vill inte redovisa miljardutlägg

EU-parlamentet står fast vid att man inte kan lämna ut dokumentation över hur de 751 parlamentarikerna använder den ersättning de får utöver lönen. 29 europeiska journalister driver ett öppenhetsmål mot parlamentet om saken.

Journalisten berättade förra hösten om hur 29 journalister från 28 EU-länder lämnat in en klagan mot Europaparlamentet till EU-domstolen i Luxemburg. De ber domstolen ta ställning till avslagsbeslut de fått när de begärt ut dokumentation över hur de 751 ledamöterna i Europaparlamentet spenderar den ersättning de får utöver sina löner: ersättningar för till exempel resor, telefon- och datorkostnader.

Parlamentet har tidigare hävdat att det är en privatsak för ledamöterna hur de använder pengarna – totalt 4 300 euro per månad och ledamot, eller mer än 71 miljoner euro per år för hela parlamentet.

I sitt svar till EU-domstolen avvisar parlamentet journalisternas krav genom att hänvisa till tre tidigare rättsfall där domstolen dömde till fördel för hemlighållande. Men jämförelsen underkänns av de 29 journalister som fört talan.

– Det ena fallet parlamentet hänvisar till handlar om lobbyister och de två andra om parlamentarikernas privata pensionsinbetalningar. Vårt fall handlar om politikers gärningar i deras egenskap av skattebetalda folkvalda, det är uppseendeväckande att jämföra parlamentarikerna med de två andra fallen, säger Staffan Dahllöf, den svenska journalist som ingår i gruppen.

Parlamentet har också tidigare hänvisat till att dokumentation över hur pengarna används saknas. Staffan Dahllöf menar att den finns åtminstone vad gäller delar av utgifterna, som rör inköpta konsulttjänster och anställningar som parlamentarikerna gjort. Däremot är det osäkrare vad gäller utlägg för exempelvis hotell- och restaurangbesök.

– Är det så är ju ett minimumkrav att skaffa ett system som fungerar så att utgifter och inkomster kan redovisas. Men den största delen av pengarna finns dokumenterade, men där säger man att det handlar om personuppgifter. Det kan inte vara riktigt menar vi.

När målet kommer upp i EU-domstolen är oklart.

Fler avsnitt
Fler videos