EU-ombudsmannen kör om Romano Prodi Personalregler nytt verktyg för öppenhet

14 oktober, 1999

EU-kommissionens nya ordförande Romano Prodi talar gärna om öppenhet och ”glasnost”. EUs egen ombudsman, finländaren Jacob Söderman har ett konkret förslag på hur det skall gå till. Han föreslår nya tjänsteföreskrifter för EUs personal, med krav på register över alla handlingar.

EU-kommissionens nya ordförande Romano Prodi talar gärna om öppenhet och ”glasnost”. EUs egen ombudsman, finländaren Jacob Söderman har ett konkret förslag på hur det skall gå till. Han föreslår nya tjänsteföreskrifter för EUs personal, med krav på register över alla handlingar.

Med sitt förslag ”Kodex för god förvaltningssed” skjuter Jacob Söderman kommissionen och andra institutioner framför sig.

Förslaget bygger på hans egna enkäter om hur EUs institutioner behandlar allmänheten. Det utmynnar i en rad anvisningar om hur EU-tjänstemän skall uppträda utåt:

De skall inte särbehandla med hänsyn till kön, ras, religion etc. De skall uppträda hövligt och korrekt, och svara på samma språk som frågeställaren. Och de skall hålla fastställda tidsramar.

Och så skall EUs institutioner föra ”tillfredställande register över in- och utgående post, mottagna handlingar och genomförda åtgärder”.

Därmed skär Söderman rakt in i frågan om hur den utlovade nya öppenheten i EU skall se ut i praktiken.

Med Amsterdamfördraget har rätten till insyn för första gången skrivits in som en princip för EU-samarbetet. Men hur principen skall omsättas i handling är fortfarande oklart.

Registerskyldighet blir en av flera besvärliga frågor.

Den nya kommissionen under Romano Prodi har ännu inte kommit med ett konkret förslag, även om Prodi själv har talat om ”glasnost” och om redovisning av sin egen post.

– Vi går i väntans tider. Möjligen dröjer det till februari. Romano Prodi och viceordföranden Niel Kinnock har utlovat en omfattande moderniseringsreform av kommissionen då, säger Lena Westin på justitiedepartementet.

Ett första, men inofficiellt, förslag om öppenhetsregler blev känt i våras. Det hade utarbetats av lägre tjänstemän – innan den nya kommissionen var utsedd.

Det förslaget betecknades som ett steg tillbaka av Aidan White, generalsekreterare för Europeiska Journalistfederationen.

EU-ombudsmannen kommenterade:

– Dinosaurierna i EUs arkiv är inte utdöda. De är på utkik efter poster i Romano Prodis kabinett.

Med sitt eget förslag försöker Söderman förekomma dinosaurierna.

– Det är en utmärkt strategi. Det finns en ökad förståelse i ordförandekonferensen (ledarna för EU-parlamentets partigrupper) om att verka för öppenheten genom personalreglerna. Vi kan inte bara sitta och vänta på att kommissionen skall agera. Och i ministerrådet händer ingenting, säger den danske EU-parlamentarikern Jens-Peter Bonde.

Men Södermans utspel tycks också utlösa viss förvirring.

På justitiedepartementet i Stockholm är man inte helt säker på hur det skall behandlas, och vem som kan uttala sig om innehållet. Journalisten blir därför hänvisad till utrikesdepartementet för en kommentar.

På UD säger Ola Pihlblad att Södermans förslag är mottaget och känt men att det inte har varit föremål för någon behandling, så vitt han vet.

Men Jacob Söderman pressar på: ”Ombudsmannens stadgar säger att EUs institutioner skall inkomma med detaljerade synpunkter på förslag inom tre månader. I det här fallet skall synpunkter sändas senast den 31 december 1999”, påpekar han.

Fotnot Förslaget till kodex och annat bakgrundsmaterial kan läsas på http://www.euro-ombudsman.eu.int

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies