Ernsts sjöbodsfönster var produktplacering

8 mars, 2018

GRN-beslut En fönstertillverkares logotyp syntes i fem sekunder i TV4s ”Sommaren med Ernst”. Produktplacering, slår Granskningsnämnden fast.

Det fällda programmet från sommaren 2017 innehöll bland annat upprustningen av en sjöbod. När två hantverkare bar fram och installerade ett fönster i sjöboden syntes logotypen för fönstertillverkaren på en klisterlapp, under totalt cirka fem sekunder. I en översiktsbild syntes likadana klisterlappar på redan installerade fönster.

En anmälare ansåg att det rörde sig om produktplacering och reklam (otillbörligt gynnande).

TV4 invänder mot att det skulle handla om produktplacering. Man anger att fönstertillverkaren var en sponsor som man missat att nämna i sponsormeddelandena. Att använda rekvisita från en sponsor är väl etablerad praxis, så länge den inte exponeras på ett sätt så otillbörligt gynnande uppstår, anför TV4. För att utgöra produktplacering måste rekvisitan dessutom ha en mer framträdande plats i programmet. Fönstren i Sommaren med Ernst var underordnad rekvisita, anser företaget.

Granskningsnämnden för radio och TV håller inte med. Eftersom TV4 fått ekonomisk ersättning av fönstertillverkaren och fönstren var en integrerad del av programmets handling kan det inte handla om något annat än produktplacering i marknadsföringssyfte, slår nämnden fast.

Eftersom TV4 inte upplyst tittarna om att programmet innehöll produktplacering strider programmet mot bestämmelsen om produktplacering, enligt beslutet.

Däremot anser nämnden inte att programmet strider mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande, eftersom exponeringen av logotypen var så kortvarig och att det inte skedde någon fokusering på logotypen.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies