Gå direkt till textinnehållet

Lön viktig fråga för tidskriftsjournalister i avtalsrörelsen

Förtydligande av ändringar i löneprocessen, höjning av de lägsta lönerna samt individgaranti. Det var några av de krav som diskuterades för tidskriftsområdet att ta med till avtalsförhandlingarna, när Journalistförbundet höll avtalskonferens rörande tidskriftsavtalet.

Journalistförbundets fem kollektivavtal för områdena dagspress, public service, kommersiella etermedier, bemanning och tidskrift ska i år förhandlas med arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. En avtalskonferens genomförs på varje avtalsområde. 

Under onsdagen höll Journalistförbundet en avtalskonferens med inriktning på tidskrifter, för att diskutera fram vilka krav som ska ställas i avtalsförhandlingarna för tidskriftsområdet.

De krav som diskuterades var bland annat distansarbete, restidsersättning, semesterväxling, förslag till förtydligande ändringar i löneprocessen, höjning av lägsta lönerna samt individgaranti.

– Vi diskuterade i princip allt, allt från lön och villkor, och allt som står i avtalet egentligen. Vi fattade inga beslut, det var bara allmänna diskussioner. Jag vill inte föregå våra krav, men det är klart att lön kommer vara en viktig fråga i den här kollektivavtalsförhandlingen, och det är det ju för alla andra också med tanke på att vi fått reallönesänkningar på grund av inflationen, säger Madeleine Nilsson på Dagens Media, som var en av dem som deltog på konferensen.

Fler avsnitt
Fler videos