Gå direkt till textinnehållet

Ensamma flickor och enstaka män

I höst startas en ny tidning för kvinnor (se artikel på sidan 11). Nyheten kommer lagom till den 8 mars, den internationella kvinnodagen, även om den nya tidningen knappast lär bli någon ny Kvinnobulletinen.

I höst startas en ny tidning för kvinnor (se artikel på sidan 11). Nyheten kommer lagom till den 8 mars, den internationella kvinnodagen, även om den nya tidningen knappast lär bli någon ny Kvinnobulletinen.

Men Egmont i Malmö har skakat liv i en annan gammal titel, Hennes, som lades ned 1977. Nya Hennes lanseras i höst och projektledaren Ajje Ljungberg förnekar inte att initiativtagarna sneglat på försäljningssuccén Amelia. Amelia har i sin tur gett begreppet kvinnotidning en ny innebörd.

När de dagliga nyhetsmedierna ska berätta om kvinnor tar de ibland till en vinkel och en ton som är snudd på könsdiskriminerande.

Det kan ske på ett mer subtilt sätt genom frågornas karaktär till ett intervjuobjekt.

Fortfarande är det en nyhet i medierna, och inte en självklarhet, när kvinnor får toppositioner i arbetslivet eller samhället. En kvinna riskerar dessutom närgångna frågor om partner och privatliv, frågor som knappast har med hennes yrkesliv att göra och som knappast skulle ställas till en man.

Än större nyhet är det om en gravid kvinna får jobbet. Hur många blivande pappor börjar inte nya jobb utan att det sätts rubriker om det kommande faderskapet?

Just det faktum att kvinnor sällan får chefsjobb innebär förstås att det faktiskt är en nyhet när så sker. Men vi journalister har ett ansvar i vår yrkesroll att skildra verkligheten så att den inte konserverar traditionellt könsrollstänkande.

Journalister måste också vara uppmärksamma på jämställdhetsaspekten i språket.

Få är de tillfällen då det är nödvändigt att markera att det till exempel var den kvinnliga bilföraren som körde av vägen eller att det var den kvinnliga distriktsläkaren som anmälts för felbehandling.

Den till vardags ibland lite nedlåtande attityden till kvinnor är säkert inte avsiktlig, den sitter så att säga i ryggmärgen.

Aningslösheten kan ta sig olika uttryck.

Där finns mannen som kommer in på en redaktion med enbart kvinnliga journalister och som med flackande blick nervöst undrar “finns det ingen att prata med här?”.

Där finns den hurtige som kliver in i på samma redaktion och konstaterar att “här sitter ni alldeles ensamma, flickor!”.

Ensamma?

Journalistförbundet har drygt 18 000 medlemmar enligt den senaste statistiken. Av dem är över 8 000 kvinnor.

I dessa EU-tider är det glädjande att konstatera att den svenska offentlighetsprincipen fortfarande fungerar. Ännu står den svenska öppenheten över traditionell Europanivå.

Researchern Fredrik Laurin på SVTs Striptease har fått rätt i regeringsrätten: offentlighetsprincipen omfattar även dokumenterat snusk på restauranger (se artikel på sidan 5). Laurin överklagade en tidigare dom i kammarrätten. Kammarrättens motivering att stoppa insyn byggde på sekretesslagens skydd för enskilda företagare.

Regeringsrättens dom betyder att det är fritt fram att läsa inspektionsprotokoll från miljö- och hälsoskyddsförvaltningar.

Allmänheten har fått den självklara rätten att få reda på vilka krogar och lunchrestauranger som brister i hygienen och vilka man som gäst bör undvika att besöka.

Fler avsnitt
Fler videos