DN fälls av GRN för Ghostbusterstrailer

11 januari, 2017

GRN-beslut Dagens Nyheter fälls av Granskningsnämnden för radio och TV för otillbörligt gynnande av kommersiella intressen, för ett webb-TV-inslag om nya Ghostbusters-filmen. Två ledamöter är skiljaktiga och anser att DN inte omfattas av bestämmelserna i radio- och TV-lagen.

I juni 2016 publicerade Dagens Nyheter ett webb-TV-inslag på sin sajt med rubriken ”Se trailern till den nya ’Ghostbusters’.” Inslaget anmäldes till statliga Granskningsnämnden för radio och TV.

Nämnden konstaterar att trailern utgör ett marknadsföringsmaterial för den aktuella filmen och att tillhandahållandet innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen vilket är i strid med radio- och TV-lagen. Nämnden finner dock inte skäl att ”denna gång” ansöka hos förvaltningsrätten om att DN ska betala en så kallad särskild avgift för överträdelsen, vilket är brukligt vid fällningar.

Frågan om Granskningsnämnden verkligen har möjlighet att fälla Dagens Nyheter splittrar dock nämnden. Två ledamöter anser att DN-programmet inte omfattas av bestämmelserna i radio-och TV-lagen och har uttryckt skiljaktig mening. De hänvisar till ett principbeslut i EU-domstolen 2015 där det framgår att ett TV-inslag som är oskiljbart från innehållet och funktionen för den journalististiska verksamheten inom ramen för en tidnings nättidning inte ska betraktas som beställ-TV och därmed omfattas av bestämmelserna i radio- och TV-lagen.

Granskningsnämnden bedömer dock att DN webb-TV är en beställ-TV-tjänst, eftersom den är registrerad hos Myndigheten för press, radio och TV som en sådan.

DN har anfört att tjänsten DN webb-TV håller på att avvecklas och ska ersättas med DN TV med ett annat upplägg.

Taggar: Dagens Nyheter
GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies