Gå direkt till textinnehållet

”Det måste bli lättare att byta yrke”

Journalistförbundet bör verka för att det ska bli lättare att byta bransch som uppsagd journalist. Det menar förbundets oberoende utredare Kent Werne.

I slutet av maj lade Kent Werne fram sin femte rapport om otryggheten i mediebranschen. ”Omställningen” tittar närmare på det omställningsstöd, hos Trygghetsrådet (TRR) som många av de hundratals journalister som varje år förlorar jobbet har rätt till via omställningsavtalet mellan Svensk Näringsliv och PTK.

– Ett stort problem är att visstidsanställda inte får tillgång till den här typen av omställningsstöd. Med tanke på att hälften som förlorar jobbet i dag är tidsbegränsat anställda är det en avgörande brist, säger Kent Werne.

Uppsagda journalister har svårare än andra tjänstemannagrupper att hitta nya jobb, framför allt fasta sådana.

– De jobb som finns är lägre betalda och otrygga. Många verkar söka sig bort från yrket. Vi ser en snabb omvandling där fast anställda journalister sägs upp och bara delvis ersätts av visstidsanställda och lägre betalda.

Varför har TRR inte ännu identifierat mediebranschens kris, menar du?
– Den är mer utdragen och mindre synlig i medierna än ett stort varsel eller Saabs konkurs, och det handlar om färre personer. Men ser man relativt till antalet journalister har en stor andel förlorat jobbet de senaste fem åren. TRR bör inse att det krävs speciella insatser.

Kent Werne menar att Journalistförbundet och mediearbetsgivarna kan bidra med input om situationen och behoven i branschen.

– Och man kan trycka på behovet av bättre möjligheter till omskolning. Befinner man sig i en bransch där jobben blir allt färre och otryggare så kan det hända att man till slut vill satsa på ett annat yrke. Som lärare, som ligger nära och är ett bristyrke.

Journalistförbundet ska ligga på för att TRR bättre ska hjälpa folk att lämna yrket?
– Det kan låta konstigt. Men utifrån ett fackligt perspektiv är det en balansgång. Det är inte bra att yrkeskåren dräneras, samtidigt finns ett stort överskott på journalister. Journalistförbundet kan verka för att minska antalet nyutbildade journalister, men också hjälpa en del av de som förlorar jobbet att satsa på andra yrken.

Att skola om sig mitt i livet, med familj och fasta kostnader, är sällan okomplicerat. Kent Werne menar att TRR borde kunna gå in med ekonomisk ersättning en kortare tid. Men i grunden är det en avtalsfråga och en politisk fråga.

– Det har funnits diskussioner om en studielön på a-kassenivå till de som mitt i livet vill byta yrke. Det tycker jag vore ett naturligt steg att ta. Om man vill ha ett flexibelt arbetsliv och ett föränderligt näringsliv så måste man hjälpa folk med trygghet under tiden.

Kent Werne tycker också att Journalistförbundet snarast ska ta initiativ inom PTK för att få till förhandlingar om ett nytt omställningsavtal.

– Det är den viktigaste punkten. Det går att göra mycket inom nuvarande avtal, men det är föråldrat och mindre omfattande än andra avtal på arbetsmarknaden.

Det här var din femte rapport om otryggheten i mediebranschen. Vilken är din sammantagna bild? Vilka möjligheter finns att agera?
– Läget är inte nattsvart, men krisen är allvarlig och det krävs att både Journalistförbundet och andra aktörer vidtar åtgärder och tar det på allvar.

 

FAKTA:

37 procent fick nya mediejobb
”Omställningen” är den femte av sex rapporter om otryggheten i mediebranschen som författaren och frilansen Kent Werne skriver på uppdrag av Journalistförbundet. Den visar bland annat att bara 64 procent av de uppsagda journalister som fick stöd av Trygghetsrådet hittade ett nytt jobb. Sju av tre som fick nytt jobb gick till en tidsbegränsad anställning. Bara 37 procent stannade kvar inom mediesfären.

Fler avsnitt
Fler videos